Arbetsmarknadsministern bjuder in till seminarium om flexicurity måndagen den 2 juni

Tid 2 Juli 2008 14:00 – 17:00

Plats Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm

Måndagen den 2 juni bjuder arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin in till ett seminarium om flexicurity. Seminariet anordnas med anledning av EU-kommissionens nyligen lanserade "Uppdrag för Flexicurity" och utgör ett av fem seminarier som anordnas inom EU. En delegation bestående av representanter för det franska och slovenska ordförandeskapet, EU-kommissionen och de europeiska arbetsmarknadens parter kommer att närvara vid seminariet. Vid seminariet kommer en paneldiskussion att äga rum. Panelen utgörs av Urban Bäckström, Svenskt Näringsliv, Anna Ekström, SACO, Gustaf Douglas, företagare, Ann-Sofie Kolm, Stockholms Universitet och Claes Stråth, Medlingsinstitutet. Moderator för diskussionen är Pernilla Ström. Seminariet på eftermiddagen föregås av en arbetslunch om flexicurity vid vilken arbetsmarknadsministern, de svenska arbetsmarknadsparterna och flexicuritydelegationen kommer att närvara. Ett morgonseminiarium kommer också att anordnas, vid vilket arbetsmarknadsministern och delegationen för flexicurity kommer att få möjlighet att diskutera genomförda arbetsmarknadsreformer i Sverige utifrån ett flexicurityperspektiv. Media är välkomna att delta vid seminariet på eftermiddagen. Seminariet kommer även att direktsändas via regeringens webbplats mellan klockan 14.30 och 17.00. Medtag presslegitimation. Välkomna! Tid och plats: Måndagen den 2 juni klockan 14.00-17.00. 14.50-15.15 håller arbetsmarknadsministern anförande på temat Balansen mellan trygghet och flexibilitet på svensk arbetsmarknad. Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm Kontakt: Agnes Palinski Pressekreterare hos Sven Otto Littorin 08-405 12 65 076-767 84 04 Nadja Ben Ammar Pressassistent 08-405 56 70 070-556 70 48

Relaterat innehåll