Gå direkt till innehåll
Arkiv Digital AD AB, Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande -

Arkiv Digital AD AB, Bokslutskommuniké 2010

För att befästa företagets ställning på marknaden och samtidigt skapa förutsättningar för en långsiktigt god utveckling, har ArkivDigital intensifierat marknadsföringsarbetet under 2010. Huvudsponsorskapet för Släktforskardagarna i Örebro 2010 var ett led i att göra bolaget och dess tjänster mer kända. Detta har följts upp med att distributionen av pressinformation nu sker via nyhetskanalen Mynewsdesk samt mer aktivitet riktat mot marknaden.

Förhandlingar om ett centralt avtal med Riksarkivet, angående produktionen på arkiven, har pågått under året och avtalet blev klart i februari i år (2011). Fotografering, av framför allt kyrkböcker, har kommit igång på landsarkiven i Östersund och Visby – de två sista i raden av arkiv som ArkivDigital nu har produktion på.

Under hösten intensifierades fotograferingen av Stockholms läns kyrkböcker. Endast några veckors produktion återstod vid årsskiftet och marknaden har reagerat mycket positivt. De högt ställda produktionsmålen, på omkring en halv miljon nya bilder varje månad, har nåtts.

Bilddatabasen bestod per den sista december 2010 av omkring 25 miljoner bilder jämfört med 18,9 miljoner bilder samma tid föregående år.

ArkivDigital har under 2010 tecknat ett samarbetsavtal med DIS Norge och avtalet med KULDA har förlängts.

  • Utvecklingen under 2010 i siffror:Nettoomsättningen uppgick till 6,7 Mkr, en ökning med 83,4 procent jämfört med föregående år.
  • Resultat före skatt uppgick till -58.041 kr, en förbättring med 465.964 kr jämfört med föregående år och ska ses mot bakgrunden att företaget haft stora extraordinära kostnader under året.
  • Antalet kunder ökade med 73 procent jämfört med föregående år.

Bolaget har förstärkt sina samarbeten, har en mer utbredd produktion och tydligare fokus. Tillsammans med en tydlig strategi, kundtillväxt och framför allt ett fortsatt starkt engagemang hos alla medarbetare, ser ledningen goda möjligheter till fortsatt förbättrade resultat och värdeskapande för våra aktieägare.

Styrelsen
Arkiv Digital AD AB

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


________________________________________________________

Arkiv Digital AD AB är det största svenska släktforskningsföretaget som tillhandahåller historiskt material, bl.a. Sveriges kyrkböcker, i abonnemangsform genom sin online-tjänst ADOnLine2.
Vi arbetar arbetar med nyfotografering av kyrkböcker och annat arkivmaterial som kan intressera släkt- och hembygdsforskare. Bakgrunden till bildandet av företaget är att materialet tidigare endast funnits i form av filmbilder med varierande läsbarhet. Personerna bakom ArkivDigital beslöt därför att genomföra en ny digitalfotografering med moderna verktyg. Företaget använder digitalkameror med hög upplösning för att fotografera originalböckerna, i färg, vilket ger hög bildkvalitet och läsbarhet.

ArkivDigital
av Släktforskare - för Släktforskare

Kontakter

David Lundgren

Presskontakt VD 076-1056734

Relaterat innehåll

Släktforskning i färg på Internet.

Arkiv Digital AD AB är det största svenska släktforskningsföretaget som tillhandahåller historiskt material, bl.a. kyrkböcker. Tillgång till bildarkivet fås genom vår online-tjänst.

Vi arbetar med nyfotografering av kyrkböcker och mycket annat arkivmaterial som kan intressera släkt- och hembygdsforskare. Bakgrunden till bildandet av företaget är att materialet tidigare endast funnits i form av filmbilder med varierande läsbarhet. Vi beslöt därför att genomföra en helt ny fotografering av originalböckerna - i färg!
I detta mycket stora projekt används digitalkameror med hög upplösning. De nya unika färgbilderna ger hög bildkvalitet och mycket god läsbarhet.
Alla bilder indexeras ned till sidnivå och företaget har utvecklat avancerade metoder för snabb sökning genom unika identifieringskoder kopplade till originalen.

Hittills har mer än 97 miljoner högkvalitativa färgbilder producerats och bildarkivet ökar med mer än 600 000 bilder i månaden.

Kunder till ArkivDigital är bl.a. privatpersoner, professionella forskare, bibliotek, skolor, universitet, studieförbund och andra utbildningsorganisationer. Vi har samarbeten med bl.a. Sveriges Släktforskarförbund, DIS (Föreningen för datorhjälp i släktforskningen) samt utbildningsorganisationer som ABF, Medborgarskolan och Vuxenskolan och biblioteken i hela Sverige.