Gå direkt till innehåll
Arvid Nordquist minskar sina klimatutsläpp med ny biogasdriven lastbil

Pressmeddelande -

Arvid Nordquist minskar sina klimatutsläpp med ny biogasdriven lastbil

Tillsammans med sin logistikpartner Frode-Laursen investerar Arvid Nordquist i en ny biogasdriven lastbil som till 100 procent ska transportera Arvid Nordquist kaffe från rosteriet i Solna, Stockholm. Det är ett steg mot Arvid Nordquists mål att nå helt fossilfri distribution.

Biogaslastbilen är utvecklad tillsammans med logistikföretaget Frode Laursen och uppkom på initiativ av Arvid Nordquist. Tillsammans har företaget hittat en lösning för att väsentligen minska användningen av fossila bränslen i distributionen från rosteriet i Solna, Stockholm.

- Vi är glada att Frode Laursen antog utmaningen att hitta en bra lösning. Detta är ett steg mot vårt mål att nå helt fossilfria transporter och ett ännu mer hållbart erbjudande, säger Peter Dannqvist, Logistikdirektör på Arvid Nordquist HAB.

Just att det är ett gemensamt projekt där båda parter bidragit till lösningen lyfter företagen fram. Arvid Nordquist och Frode-Laursens projekt är ett exempel i linje med ett av de globala hållbarhetsmålen, mål nummer 17, som handlar om att arbeta tillsammans för att hitta lösningar som bidrar till en mer hållbar värld för både miljö och människa.

- Den gröna omställningen är viktig och vi är av den övertygelsen att vi når bästa resultat när vi samarbetar med våra kunder för att hitta hållbara lösningar, säger koncerndirektör Thomas Corneliussen, Frode Laursen.

Gaslastbilens drivmedel är så kallad LBG, en flytande biogas som framställs genom rötning av organiskt material, tex matavfall, gödsel, avloppsslam eller annat organiskt material. Gasen omvandlas till flytande för att kunna användas som drivmedel till tunga transporter. Genom steget att ersätta fossilt drivmedel till biogas bidrar livsmedelsföretaget Arvid Nordquist till en ökad cirkulär ekonomi. Målet är att nå helt fossilfri distribution år 2025.

För frågor kontakta gärna:Erica Bertilsson: Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör för Arvid Nordquist. erica.bertilsson@arvidnordquist.se. Telefon: 08-799 18 80

Maria Frank: Kommunikationschef, Frode Laursen, mfran@frode-laursen.com. Telefon: +45 52 18 66 12


Fakta

1996 lanserade Arvid Nordquist det första ekologiska kaffet.
2003 miljöcertifierade företaget sig.
2004 inledde Arvid Nordquist övergången till hållbart certifierat kaffe.
2011 Arvid Nordquist klimatkompenserar för sin kaffeproduktion i hela värdekedjan.
2014 Som första svenska kafferosteri övergår Arvid Nordquist till att använda sig av 100% hållbart

certifierade kaffebönor. Därmed garanteras att kaffet producerats med hänsyn till människa

och miljö och företaget minimerar tex risken för barnarbete, diskriminering och otillåtna

bekämpningsmedel används i odlingen. Med 100% hållbart certifierat kaffe så sker en

tredjepartskontroll både hos odlare och hos företaget Arvid Nordquist.

Genom att uteslutande använda sig av hållbart certifierat kaffe bidrog Arvid Nordquist under

förra året med dryga 40 miljoner i premier till odlare för att ge stöd till miljö och

arbetsvillkorsförbättringar. Dessutom bidrog företaget med 3 miljoner till trädplantering i

avskogade områden i utvecklingsländer.

2017 Arvid Nordquist övergår till att rosta biogas och når målet med helt fossilfri produktion.

2019 Arvid Nordquist byter ut sitt petroliumbaserade plastlaminat till 70 procent växtbaserat laminat och halverar klimatutsläppen kopplat till förpackning med 50 procent. Övrig plast byts också till bättre alternativ.

2020 Distribution från rosteriet körs med ny biogasdriven lastbil.

Om Arvid NordquistArvid Nordquist HAB är ett familjeföretag med 290 medarbetare över hela Norden som brinner för att erbjuda de bästa smakupplevelserna och produkterna. Vårt sortiment innehåller starka internationella varumärken och vårt egna lokalrostade kaffe. Vi brinner för att erbjuda hög kvalitet i kombination med omsorgsfull produktion och minskad påverkan på människa och miljö. Vi arbetar aktivt med att minska vår påverkan på miljö och människa bland annat genom att fokusera på hållbarhetscertifierad produktion med tredjepartskontroll, identifierade miljömål, utbildning och klimatkompensation genom trädplantering. Försäljningen uppgick 2018 till drygt 3 000 MSEK. Förutom Arvid Nordquist kaffe hanterar vi kända varumärken så som Hipp barnmat, Kelloggs, Tabasco, Bollinger mfl.

Om Frode Laursen

Frode Laursen omsätter ca 3 300 MSEK och är en av Nordens snabbast växande leverantörer av one-stop-logistik inom dessa fem områden: råvaror, dagligvaror, byggvaror, återvinning och distribution av farligt gods. Företagets viktigaste marknadsområde är Norden i kombination med transporter till och från kontinenten. Frode Laursen har 2300 medarbetare, ca 800 lastbilar och lagerlokaler om 550 000 kvadratmeter.Ämnen

Taggar


Arvid Nordquist – Stor smak. Ännu större eftersmak

Arvid Nordquist HAB är ett svenskt familjeföretag som sedan 1884 har tagit världens smaker till marknader i Norden, genom starka internationella varumärken och sitt eget lokalrostade kaffe. Smakupplevelsen har alltid varit central för Arvid Nordquist, både smaken och eftersmaken. Omsorgsfullt producerad och levererad mat och dryck smakar helt enkelt bättre. Därför erbjuder Arvid Nordquist, som enda kafferosteri i Norden, uteslutande 100% hållbart certifierat kaffe, allt för bästa smakupplevelse. Arvid Nordquist har som målsättning att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan, för den påverkan som trots allt återstår i kaffets kedja klimatkompenserar företaget till 100 % genom trädplantering i kaffeodlande länder. 

Läs mer på www.arvidnordquist.se

Presskontakt

Erica Bertilsson

Erica Bertilsson

Presskontakt Director Communications 08-799 18 80

Relaterade nyheter

100% Hållbart certifierat & klimatkompenserat kaffe

Arvid Nordquist HAB är ett svenskt familjeföretag som sedan 1884 har tagit världens smaker till marknader i Norden, genom starka internationella varumärken och sitt eget lokalrostade kaffe. Arvid Nordquist erbjuder kaffe, livsmedel, vin och öl till detaljhandeln, restauranger och grossister i hela Norden.

Arvid Nordquist kaffe tillverkas i det egna rosteriet i Solna. Smakupplevelsen har alltid varit central för Arvid Nordquist, både smaken och eftersmaken. Omsorgsfullt producerat och levererat kaffe smakar helt enkelt bättre. Arvid Nordquist kaffe består alltid av 100% Arabicabönor som dessutom är 100% hållbart certifierade med hänsyn till människa och miljö, allt för bästa smakupplevelse. Arvid Nordquist har en målsättning att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan, för den påverkan som trots allt återstår klimatkompenserar företaget till 100 % genom trädplantering i kaffeodlande länder. Arvid Nordquist har 180 medarbetare, finns i samtliga nordiska länder, försäljningen uppgick 2014 till 1 850 MSEK. Läs mer på www.arvidnordquist.se.

Arvid Nordquist Kaffe
Ekensbergsvägen 117
17125 Solna