Blogginlägg -

Allergivaccination eller inte, beror på var du bor

Våren är äntligen här, 10C och sol i Stockholm idag, en härlig tid för många av oss men inte för alla. För alla de som allergiska mot pollen, 26 procent av befolkningen, är det inte lika härligt. Vi på kansliet får många samtal och mail just nu som handlar om just det, och hur svårt det kan vara.

För en del räcker det med att gå till Apoteket hitta en receptfri medicin i hyllan. För andra är problemet betydligt större än så, pollensäsongen kan innebära svåra besvär i form av astma, snuva, rinnande ögon och trötthet. Att leva med svår pollenallergi innebär stor påverkan på vardagen, att inte kunna jobba eller gå till skolan. Den som går i skolan är extra hårt drabbad, ofta ligger de avgörande proven och tentorna på vårkanten, när man mår som sämst. Den som vill läsa mer om det kan göra det här.

För den som har svår pollenallergi finns det hjälp att få i form av allergivaccination, specifik immunterapi. Men möjligheten att få behandling varierar stort i landet. I Halland utfördes åtta gånger fler behandlingar per innevånare är i Jämtland och Gävleborg, enligt en undersökning som Dagens Medicin  genomförde 2010. Allergivaccination är den enda behandling som inte bara syftar till att lindra symtom, det minskar även läkemedelsbehovet på sikt, och 90 procent av de som genomgår behandling upplever markant minskade symtom. Det leder till ökad livskvalitet hos den som är drabbad och minskade samhällskostnader i form av färre sjukskrivningar och minskade läkemedelskostnader.

Att så få personer får ta del av behandlingen stämmer illa med målet för hälso- och sjukvårdslagens 2 §, ”En god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen” och 3 a § ”När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Landstinget ska ge patienten den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat”.

Att så få får behandling beror på flera saker, det ena är att det finns för få allergologer, och för få mottagningar som kan genomföra behandlingen. Det andra är att landstingen/regionerna inte skjuter till tillräckligt med pengar till den här typen av verksamhet, vilket kan innebära att det är endast den mycket svår allergi som får behandlingen, trots att behandlingen skulle hjälpa så många fler!

Astma- och Allergiförbundet anser att:

-        Betydligt fler borde få möjlighet till allergivaccination.

-        Landstingen/regionerna måste se till att tillföra mer resurser, så att det blir möjligt!

Eva-Maria Dufva

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • allergireaktioner
  • allergisjukdomar
  • astma
  • astma- och allergiförbundet
  • förebygga sjukdomarna
  • pollen
  • allergivaccination
  • allergi

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll