Pressmeddelande -

Allergivaccination eller inte - beror på du bor


För den som har svår pollenallergi finns det hjälp att få i form av allergivaccination, specifik immunterapi. Behandlingen kan ge en bestående minskning av allergisymtom. Men möjligheten att få behandling varierar kraftigt i landet, trots att behandlingen leder till ökad livskvalitet hos den som är drabbad och minskade samhällskostnader i form av färre sjukskrivningar och minskade läkemedelskostnader. Samhällskostnaderna för allergisjukdomarna är 75 miljarder per år.

För en del av de cirka 25 procent av befolkningen som är pollenallergiska räcker det med att gå till Apoteket och förse sig med receptfri medicin. För andra är problemet betydligt större än så, pollensäsongen kan innebära svåra besvär i form av astma, snuva, rinnande ögon och trötthet. Den som går i skolan är extra hårt drabbad, ofta ligger de avgörande proven och tentorna på vårkanten. En studie från Stockholms universitet (2010) visar att pollenallergiska elever får sämre resultat på proven än sina icke allergiska klasskamrater.

Studier av allergiförekomst visar att omkring 200 000 svenskar har så stora besvär att de uppfyller kraven för att få allergivaccination. Det innebär att traditionell, symtomatisk allergimedicin är otillräcklig och att allergivaccination är en lämplig behandling. Med allergivaccination vänjs immunförsvaret vid det som kroppen är allergisk mot, med följden att besvären försvinner helt eller lindras.  

Under 2012 behandlades endast cirka 14 000 patienter i hela landet med denna metod. Vi tror att betydligt fler uppfyller kriterierna för att få allergivaccination än de som får tillgång till behandlingen idag. Siffror visar att det finns stora regionala skillnader. I det landsting där man vaccinerar flest antal människor i förhållande till befolkningens storlek, Halland, vaccinerar man fem gånger fler än där man vaccinerar minst, i Norrbotten, Västernorrland, Östergötland och Jönköping. Det är inte behoven hos människor med allergi som varierar mellan landstingen utan snarare landstingens vilja att satsa på allergivaccination. Resurserna räcker enbart till att vaccinera de patienter som är svårast sjuka. Det kan även bero på att varken patient eller den läkare som behandlar patienten känner till att behandlingen finns.

För att möta dagens och framtidens behov av allergivaccination behövs även fler allergologer. I Sverige finns i dag ca 150 läkare under 65 års ålder med specialistkompetens i allergologi, men enbart ca 80 - 100 jobbar på hel- eller deltid kliniskt inom specialiteten. De närmaste fem åren förväntas stora pensionsavgångar, dessvärre långt fler specialister än vad som nyutbildats de senaste åren.

Att så få personer erbjuds behandlingen stämmer illa med målet för hälso- och sjukvårdslagen, ”en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”.

Vi anser:

– att betydligt fler av de som uppfyller kriterierna för allergivaccination borde få möjlighet till vaccination. Det är den enda behandling som påverkar grundorsaken till allergin och inte bara syftar till att lindra symtomen.
– att landstingen måste tillföra mer resurser som gör det möjligt för fler personer att få tillgång till denna behandling.
– att ett antal kliniska allergicentra inrättas jämt fördelade över landet för att göra behandlingen mer tillgänglig.

En ökad tillgång till behandling med allergivaccination skulle leda till stora vinster för både den enskilde, samhället och landstinget.

Ingalill Bjöörn, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet

Teet Pullerits, specialistläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ordförande i Svenska Föreningen för Allergologi

Artikeln finns idag på GP debatt, i något kortare version.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingalill Bjöörn, 
070 - 604 46 99

Eva-Maria Dufva
pressekreterare, Astma- och Allergiförbundet
070 - 588 72 88Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • pollenallergi
  • allergivaccination
  • förebygga sjukdomarna
  • allergisjukdomar
  • allergi

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll