Pressmeddelande -

Arbetet för rökfritt går för långsamt

I dag inleds tobaksfria veckan. Sveriges riksdag har beslutat om att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för passiv rökning 2014. Men i den takt som man hittills jobbat kommer det att bli svårt att uppnå målet, endast 36 procent av delmålet är uppnått idag enligt statistik från Statens Folkhälsoinstitut.

Ett av folkhälsomålen som regeringen beslutat om i Folkhälsopropositionen säger att ingen ofrivilligt ska utsättas för passiv rökning år 2014. Det är bråttom nu om Sverige ska klara av att uppfylla målet.

-  Det behövs fler snabba insatser nu, jag vill se ett beslut om en utökad tobakslag som omfattar rökfria offentliga miljöer även utomhus. Jag vill också se ökade möjligheter att ställa krav på rökfritt då man blir sjuk av grannars rökning i flerbostadshus, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

År 2012 utsattes 16 procent av den vuxna befolkningen i Sverige för passiv rökning i hemmet, på arbetet eller någon annanstans, minst en gång i veckan. I åldergruppen 16-29 år var siffran så hög som 30 procent. Cirka 200 personer beräknas avlida varje år på grund av passiv rökning.

-  Det finns en stor konsensus bland våra medlemmar om att Sverige behöver agera i frågan. Barn och unga måste skyddas från passiv rökning såväl hemma som i offentliga miljöer. Det behövs en politisk vilja för att vi ska nå de uppsatta målen. Sveriges politiker har inte råd att vänta, det handlar trots allt om en produkt som är skadlig för alla och speciellt för dem med astma och/eller doftöverkänslighet, säger Hannah Rosenqvist, generalsekreterare Riksförbundet Unga Allergiker.

Miljöhälsorapporten 2013 visar att antalet 12-åringar som vistas i miljöer där de regelbundet utsätts för tobaksrök har minskat, men det är fortfarande nästan 5 procent som exponeras. En rad studier har visat att det finns ett samband mellan tobaksrök i miljön och luftvägssjukdomar hos barn.

Statistik från Statens Folkhälsoinstitut visar att passiv rökning i Sverige totalt har minskat med 11 procent de senaste åtta åren (från 27 till 16 procent 2004 - 2012), men det går alldeles för långsamt för att Sverige ska uppnå folkhälsomålet om passiv rökning till 2014.

För mer information, kontakta gärna:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet, 070 – 661 54 75

Eva-Maria Dufva, pressansvarig, 070 - 588 72 88

Hannah Rosenqvist, generalsekreterare, Riksförbundet Unga Allergiker, 08 - 32 80 75

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • rökning
  • folkhälsomål
  • allergi
  • passiv rökning
  • tobakslagen
  • förebygga sjukdomarna
  • astma

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll