Pressmeddelande -

En bra skolmiljö är en tillgång – inte en kostnad

Astma- och Allergiförbundets föreningskonferens, med 120 representanter samlade, kräver att regeringen och skolminister Jan Björklund tar initiativ till att införa en klassrumspeng. Det ska göra det möjligt för kommunerna att komma igång med renoveringsarbetet för att förbättra den fysiska arbetsmiljön i skolan.

– Kommunerna har skjutit ett renoveringsberg framför sig. Nu går det inte längre. Alltför många barn mår dåligt för att kommunerna inte tar sitt ansvar. En klassrumspeng ger kommunerna möjlighet att rusta upp, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Bristfällig ventilation och luftkvalitet i skolan kan påverka skolprestationer och ge ökade symtom hos personer med astma. Det kan ge frånvaro och svårigheter att vistas i skolan som följd. För att komma tillrätta med problemen föreslår vi att regeringen inrättar en klassrumspeng, ett statligt investeringsstöd.

Enligt en undersökning från Boverket och Energimyndigheten från 2007 har 40 procent av skolorna inte fått godkänt i den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK. Den ska säkerställa att ventilationssystemet fungerar och uppfyller byggreglerna. I samma rapport uppger 30 procent av skolpersonalen att de har problem med damm, smuts och dålig luft.

Regeringens skolpolitik koncentreras idag mycket på att genomföra åtgärder som rör betyg och lärarnas kompetens. Trots detta har skolresultaten inte blivit bättre. Skolminister Jan Björklund fortsätter att rekommendera mer av den gamla medicinen, uppenbarligen helt blind för det förfall som pågår när det gäller skolans innemiljö, som ventilation och luftens kvalitet. 

Även den granskning som gjordes av TV4 hösten 2013 - #skolsnusk - visar att stora brister finns när det gäller luft och ventilation i våra skolor. En dansk studie visar att elever som studerar i klassrum med bra luft presterar 8 procent bättre än elever som har lektioner i klassrum med sämre luft. 

– Det är nödvändigt att bromsa en fortsatt ökning av astma och allergi hos barn och unga genom att sätta fokus på den fysiska arbetsmiljön i förskola och skola. Ett statligt investeringsstöd i form av en klassrumspeng skulle ge kommunerna möjlighet till det, säger Maritha Sedvallson.

Enligt Miljöhälsorapporten 2013 säger cirka 8 procent av 12-åringarna att de har besvär av inomhusmiljön i skolan. Nya siffror visar att den läkardiagnostiserade astman bland barn i skolåldern ökat med 50 procent (från 6 - 9 procent) mellan 2003 och 2011 och att också övriga allergiska sjukdomar bland barn fortsätter att öka. Denna utveckling ställer högre krav på skolan och omsorgen.

För mer information kontakta:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 - 661 54 75, maritha.sedvallson@astmaoallergiforbundet.se 
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 - 588 72 88

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • skola
  • astma
  • allergiiskolan
  • maritha sedvallson
  • klassrumspeng

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll