Pressmeddelande -

​Fel att inte avsätta statligt stöd för upprustning av skolmiljön!

Astma- och Allergiförbundet reagerar med besvikelse och frustration på att riksdagen igår beslutat om att inte avsätta statliga medel för upprustning av skolmiljön.

Igår tog riksdagen beslut om att inte anslå statliga medel för upprustning av skollokaler efter att regeringens budgetproposition fallit. Forskning visar att bristfällig luftkvalitet försämrar elevernas prestationer. Dessutom påverkas hälsan negativt hos de elever som måste vistas i dåligt underhållna skollokaler med fukt- och mögelskador och undermålig ventilation.

- Det är mycket negativt att riksdagen inte prioriterar ett statligt anslag för upprustning av skolmiljön. En god arbetsmiljö i skolan är en viktig förutsättning för att alla elever ska kunna prestera och må bra, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Forskning visar att skolprestationer hos elever kan förbättras med upp till 29 procent om de arbetar i skollokaler med god luftomsättning. En undersökning från Boverket visar att så många som 4 av 10 skollokaler har fuktskador som kan påverka inomhusluften negativt. Risken är stor att elever utvecklar eller förvärrar astma och luftvägsbesvär då de vistas i dåligt underhållna skollokaler! Undersökningar visar också att läkardiagnosticerad astma bland barn ökat på åtta år – från 6 procent 2003 till 9 procent 2011.

En ny undersökning från ventilationsbranschen visar att sex av tio kommuner inte följer gällande lagstiftning om ventilationskontroll. Rapporten Allergi i förskola och skola från Socialstyrelsen visade också på brister när det gäller annan lagstiftning om arbetsmiljö och inomhusmiljö i skolan. Ett statligt anslag skulle påskynda den upprustning av skollokaler som så väl behövs.

- Kommunerna skjuter ett renoveringsberg framför sig. Även om både Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket skärpt tillsynsinsatserna för skolmiljön måste staten bidra med resurser till en upprustning av skollokalerna, säger Maritha Sedvallson.

För mer information kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, tel 070-661 54 75
Marie-Louise Luther, ombudsman, tel 070-020 94 98
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, tel 070-588 72 88

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • skola
  • inomhusmiljö
  • riksdagen skola
  • upprustning av skolmiljön
  • klassrumspeng

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll