Pressmeddelande -

Fler platser utomhus ska bli rökfria

Igår presenterade Folkhälsomyndigheten rapporten ”Utredning om framtida rökfria miljöer på offentliga platser”. Den innehåller förslag om att ett antal offentliga utomhusmiljöer ska bli rökfria, till exempel lekplatser och sportanläggningar. 

- Mycket glädjande att flera offentliga utomhusmiljöer föreslås bli rökfria! Nu återstår bara för politikerna att ta beslut. Fler rökfria miljöer är viktigt för många av våra medlemmar eftersom de blir sjuka av andras tobaksrök, säger Maritha Sedvallson ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Utredningen, som idag lämnas till regeringen, föreslår att följande miljöer utomhus bör göras rökfria:

 • Entréer till byggnader som allmänheten har tillträde till, exempelvis vårdcentraler, museer, affärer och köpcentrum
 • Platser där allmänheten väntar på kollektivtrafik
 • Uteserveringar
 • Lekplatser
 • Sportanläggningar och arenor utomhus som allmänheten har tillträde till.

Astma- och Allergiförbundet gjorde en egen undersökning bland medlemmarna 2012. Undersökningen visar att det viktigaste för medlemmarna var att få rökfritt utanför entréer till offentliga byggnader, på hållplatser och perronger i kollektivtrafik och uteserveringar. Alla dessa platser finns med i utredningens förslag.

Under ett par år har förbundet drivit ett projekt ”Rökfria uteserveringar” med syfte att intressera ägare till uteserveringar att införa rökfritt på frivillig väg, men intresset har varit svagt. Troligtvis för att restaurangägarna är rädda att förlora gäster. Det stödjer behovet av en lag som gör att det blir samma förutsättningar för alla. Världshälsoorganisationen WHO förordar också att lagstiftning är den bästa förutsättningen för att lyckas med rökfria miljöer.

Rökning i hemmiljöer i flerbostadshus omfattas inte av tobakslagen, men Astma- och Allergiförbundet anser att det är viktigt att arbeta även med den frågan då många idag upplever problem på grund av grannars rökning.

-  Vi föreslår att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram en tydlig tillsynsvägledning enligt Miljöbalken, för att kunna ställa krav/förbjuda rökning i flerbostadshus vid problem.Det borde också förenklas för de fastighetsägare att införa rökfritt i nybyggda flerbostadshus, säger Maritha Sedvallson.

För mer information, kontakta gärna:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet, 070 - 661 54 75, maritha.sedvallson@astmaoallergiforbundet.se

Marie-Louise Luther, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 020 94 98,
marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se

Eva-Maria Dufva, pressekreterare Astma- och Allergiförbundet, 070 – 588 72 88,
eva-maria.dufva@astmaollergiforbundet.se


Relaterade länkar

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • rökning
 • astma
 • allergi
 • maritha sedvallson
 • folkhälsomyndigheten

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll