Pressmeddelande -

Konferensrapport från Kemikalier och folkhälsan

Strax innan jul anordnade Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Naturskyddsföreningen en uppskattad och välbesökt konferens på temat hur kemikalier påverkar vår hälsa. Nu finns konferensrapporten att läsa på Astma- och Allergiförbundets hemsida.

Över 200 personer deltog och lyssnade på forskare från flera nordiska universitet och utredare från Kemikalieinspektionen och Socialstyrelsen.

En av föreläsarna var Kai Håkon Carlsen, professor i pediatrik vid Oslo universitet, som föreläste om misstänkta kopplingar mellan kemikalier och allergi. Bland annat kan mjukgörande plastprodukter som sprids till damm, så kallade ftalater, kopplas till rhinit, eksem och astma. I PVC-plast kan ftalater utgöra så mycket som 40 procent av plasten.

Andra kemikalier som misstänkts ha ett samband med allergi och astma är även triclosan, ett antimikrobiellt ämne som återfinns i tandkräm, deodoranter och tvål, och paracetamol, vid exponering i tidig ålder.

Konferensrapporten hittar du här.

För mer information kontakta gärna:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande, tel 070- 661 54 75

Marianne Jarl, ombudsman, tel 070 – 141 88 90


Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • kai håkon carlsen
  • naturskyddsföreningen
  • kemikalier
  • förebygga sjukdomarna
  • allergireaktioner
  • allergi
  • maritha sedvallson

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll