Pressmeddelande -

Ny studie presenteras på Allergistämman Astmapatienter tvingas söka akut i onödan

Med rätt behandling ska de allra flesta astmapatienter kunna leva nästan helt besvärsfria i dag. Ändå uppger så många som en femtedel av astmapatienterna i en ny studie att de uppsökt akutvård för sin astma under de senaste tolv månaderna. Två procent har varit inlagda på sjukhus. Totalt ger detta sjukvårdskostnader på minst 200 miljoner kronor per år – kostnader som skulle kunna undvikas.

Astma- och Allergiförbundet genomförde under det första halvåret 2010 en studie omfattande 226 vårdcentraler och 252 medlemmar med astma inom samma landsting. Studien ger en möjlig förklaring till de oroväckande höga siffrorna gällande akutvård: över hälften av astmapatienterna (56 procent) säger att de inte fått relevant utbildning om sin sjukdom och dess behandling, varken individuellt eller i grupp. Samtidigt uppger 94 procent av de vårdcentraler som patienterna är knutna till, att de ger den utbildning som patienten har rätt till. Det finns alltså ett stort gap mellan patienternas upplevelse och sjukvårdens bedömning, som med största sannolikhet bidrar till den höga andelen akutbesök.

Sju av tio, 69 procent, uppger att de träffar sin läkare för utvärdering om hur väl deras behandling fungerar mer sällan än en gång per år. Hälften av vårdcentralerna, 51 procent, uppger att de kallar astmapatienter till regelbundna uppföljningsbesök en gång per år. Här sammanfaller svaren från patienterna och vårdcentralerna väl. Ömsesidigt bekräftas bilden av en utglesad och i vissa fall bristande uppföljning av astmapatienterna inom primärvården.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska varje patient med astma ha en egen individuellt anpassad behandlingsplan. I studien uppger mellan 7 och 8 vårdcentraler av 10 att de ger patienterna individuella behandlingsplaner, men resultaten tyder alltså på att det finns brister när det gäller uppföljningen av dessa planer – en plan måste ju hållas aktuell för att förbli meningsfull.

Ett läkarbesök på en vårdcentral i Stockholm kostar 1690 kronor, ett läkarbesök på sjukhus 2980 kronor och en vårddag på sjukhus 8790 kronor. Bristerna i omhändertagandet av patienter med astma kostar därför sjukvården minst 200 miljoner kronor per år för akutbesök som kunde ha undvikits. Då inräknas inte andra kostnader inom vården eller mänskligt lidande.

För mer information om studien, var god kontakta:
Eva-Maria Dufva, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 – 588 72 88 eller
Ulf Brändström, kanslichef, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 – 795 22 86

För kommentarer, var god kontakta:
Ingalill Bjöörn, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 604 46 99

Välkommen till Allergistämman och symposiet Hot topics, där studien presenteras under temat Facit.
Tid: Onsdagen den 27 oktober kl 16.30.
Plats: Sal Musikalen, Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping

www.allergistamma.org
www.astmaoallergiforbundet.se

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • ny studie
  • astmapatienter
  • besvärsfria
  • akutvård
  • astma
  • rätt behandling
  • socialstyrelsen
  • vårdcentral

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Presskontakt

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364