Pressmeddelande -

Vi vill veta allt som maten innehåller!

I december 2014 införs nya EU-regler om hur man ska deklarera innehållet i mat. I Sverige har Livsmedelsverket (SLV) nyligen beslutat hur bestämmelserna ska införas i vår lagstiftning. De nya reglerna innebär att oförpackade livsmedel inte omfattas av samma strikta regler som förpackade. 

Det innebär att man som kund på restaurang, vid bespisningar i förskola, skola och på sjukhus där man tillagar maten, inte har rätt att få veta allt maten innehåller. Som gäst har man endast rätt att få information om maten innehåller något av de 14 allergen som EU listat.  

De som är allergiska mot andra ingredienser än de 14 som finns på EU-listan kommer inte att kunna känna sig trygga och säkra med de nya reglerna. Konsumenter ges inte rätt att få information om maten innehåller vanliga allergener såsom proteiner från ärtor, baljväxter, majs, ris, äpplen, banan, kiwi, stenfrukter, kött, chili, kryddor m.m. Särskilt svårt är det i situationer där konsumenten är hänvisad till en leverantör, som oftast är fallet i förskola, skola vård och omsorg.  

De nya reglerna kommer att skapa en otillgänglig och otrygg situation för personer med olika former av födoämnesallergi/överkänslighet. Att inte få full information om matens innehåll gör att man helt enkelt får avstå från att delta i de sociala aktiviteter som det innebär att äta eller fika ute tillsammans.  

-  Vi anser att det ska vara en lagstadgad rättighet att få full information om matens innehåll, det är den linje som Astma- och Allergiförbundet, Unga Allergiker och Svenska Celiakiungförbundet kommer att fortsätta att driva. Vi kommer fortsätta att arbeta för ett tillgängligt samhälle där man har en självklar plats i gemenskap och samhällsliv, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. 

De allergener som inte kommer att behöva redovisas efter den 14 december leder ibland till svåra reaktioner som exempelvis kräkningar, diarré, magsmärtor, astma och svåra svullnader. Det är symtom som ofta leder till sjukfrånvaro från förskola, skola och arbete. Med rätt information är det möjligt att undvika dessa konsekvenser.

Riksdagen har nyligen beslutat om att betrakta bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Samtidigt bidrar Statens Livsmedelsverk till att skapa en situation med otillgänglighet för personer med matallergier. I Riksdagens beslut anges att ”Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning.”  

Astma- och Allergiförbundet har lämnat synpunkter på förslaget till Livsmedelsverket.

För mer information kontakta gärna: 

Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet, 070 – 661 54 75 
Erika Sohlberg, förbundsordförande Unga Allergiker, 070 – 741 88 50
Eva Wilhelmsson, förbundsordförande, Svenska Celiakiungförbundet, 076 - 826 11 15

Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 – 588 72 88.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • mat
  • svenska celiakiungförbundet
  • unga allergiker
  • maritha sedvallson
  • oförpackade livsmedel
  • 14 allergen i mat
  • livsmedelsverket
  • märkningsregler
  • eu-regler allergen

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll