Pressmeddelande -

Attana uppmärksammades i USA med Today in America

5 mars visas inslaget med Attana i Today in America’s serie ”Medical Minutes”,
med teman som trender och frågeställningar relaterade till ämnet ”Improving Diagnostic Outcomes through Biosensor Technology”.

Syfte med programmet är att informera allmänheten om komplexiteten i människans kropp och om utmaningarna inom utveckling av läkemedel. Programmet vänder sig även till forskare och beslutsfattare inom branschen igenom att presentera en metod för hur processen för läkemedelsutveckling kan effektiviseras. Utvecklingskostnaderna för ett läkemedel stiger kraftigt desto längre fram i utvecklingsprocessen det befinner sig. Tidig och korrekt information är kritiskt för att snabbt och billigt kunna utveckla nya läkemedel. Attana Cell 200 ger utförlig information om molekylers interaktion direkt med humana celler, och på så sätt kan exempelvis rätt läkemedelskandidat väljas tidigare samt eventuella biverkningar upptäckas tidigare. Today in America with Terry Bradshaw har tagit fasta på detta och visar i sitt inslag betydelsen av relevant och detaljerad information vid framtagning av nya läkemedel.
Här kan du se inslaget eller på vår hemsida www.attana.com. Det kommer även att sändas i USA på Fox Business Network 5 mars kl. 22 svensk tid (Today in America är en egen produktion, oberoende av Fox och CNN).  För mer information om Attana och våra produkter, skicka ett mail till info@attana.com.

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • attana cell 200
  • biosensors
  • terry bradshaw
  • today in america
  • attana

Om Attana
Attana AB har huvudkontor i Stockholm och utvecklar biosensorer för farmakologiska och diagnostiska företag och institutioner över hela världen. Attana vill öka framgången vid kliniska prövningar genom att förse forskare inom life science med biologiskt relevant information, med fokus på att karakterisera molekylära interaktioner precis som de sker i människokroppen. Attanas biosensorer kan användas för att bestämma en rad olika bindningsegenskaper som specificitet, kinetik och affinitet för biomolekyler och makrostrukturer av skilda slag som celler, antikroppar, proteiner, virus och bakterier.

För ytterligare information, kontakta Gabriela Suhoschi, Marknadsansvarig, Attana AB: gabriela.suhoschi@attana.com, 08- 674 57 12.

Relaterat innehåll

Relaterade event