This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

David Larsson, VD på Nokas Security.
David Larsson, VD på Nokas Security.

Pressmeddelande -

​Förfalskad konkursanmälan upphävd

Igår gick Nokas ut med ett pressmeddelande att Nokas Securitys VD David Larsson har blivit utsatt för förfalskad konkursansökan. Ärendet har hanterats skyndsamt av myndigheterna och Hovrätten har precis meddelat att de har upphävt Tingsrättens beslut om konkurs.

– Tyvärr är det bara konstatera att det är alldeles för enkelt att försätta någon annan i konkurs. Det får stora konsekvenser för den drabbade, då handlingsfrihet både som enskild och i detta fall som yrkesperson kraftigt inskränks. Det är även arbetskrävande för statsapparaten, då många myndigheter är inblandade. En förändring måste ske omgående, säger David Larsson.

Bakgrund:
Den 23 april fattade Södertörns tingsrätt beslut om att försätta David Larsson i konkurs. Tingsrättens beslut grundades på en förfalskad ansökan i vilken David Larsson begär sig själv i konkurs. Händelsen polisanmäldes och en begäran om överprövning skickades till Svea hovrätt efter samråd med konkursförvaltaren för att få beslutet upphävt.

För mer information:
David Larsson, tel 070-594 49 92, e-post david.larsson@nokas.com

Ämnen


Nokas är en säkerhetskoncern med verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. Vi levererar säkerhets- och kontanthanteringslösningar till kunder i hela Norden. Som totalleverantörer omfattar våra leveranser bevaknings- och larmcentralstjänster, tekniska säkerhetslösningar och värde- och kontanthantering.

Vårt kundlöfte ”Vi bryr oss”, är förankrat i våra fyra värdeord: handlingskraft, samarbete, pålitlighet och engagemang.

Relaterade nyheter