Pressmeddelande -

Avfall Sverige vann Columbi Ägg

Avfall Sverige vann Columbi Ägg 2008 för reklamkampanjen "Avfall blir energi". Priset delas med reklambyrån Hilanders.

Branschorganisationen Avfall Sverige har sedan 2007 samarbetat med Hilanders och hösten 2008 gick man ut i en bred kampanj kring budskapet "Avfall blir energi" tillsammans med medlemmarna. Det är denna kampanj som nu belönats med ett Columbi Ägg. Över 80 kampanjer bedömdes i tävlingen och 14 kampanjer nominerades till priset som alltså gick till Hilanders och Avfall Sverige.

Tävlingen arrangeras av tidningen Dagens Samhälle och är en reklamtävling som nu är inne på sitt 16:e år och som belönar reklam riktad till beslutsfattare inom offentlig sektor.

- Priset hjälper oss att sätta ett angeläget ämne på agendan och därför är vi särskilt glada över uppmärksamheten. Avfall Sverige och alla våra medlemmar arbetar hårt för ett hållbart samhälle och det är förstås otroligt roligt när vårt arbete nu premieras, säger Anna-Carin Gripwall, informationschef på Avfall Sverige.

Årets jury har bestått av Södertäljes kommunstyrelseordförande Anders Lago, landstingsdirektör Mona Boström, Stockholms Läns landsting, Max Apéria byråvalsrådgivare, Björn Schumacher, cd SWE, marknadschef Henrik Larsson, representant för förra årets vinnare Sirius IT samt Dagens Samhälles chefredaktör Lena Hörngren.

För mer information:

Avfall Sverige Anna-Carin Gripwall, informationschef - 0706-626128

Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Avfall Sverige representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning, och är därmed Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar - miljösäkert, hållbart och långsiktigt.

Ämnen

  • Miljö, energi

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Presskontakt

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05

Relaterat innehåll