Pressmeddelande -

Du kan köra 12 mil på din skrotade cykel

När cykeln rostat sönder kan den ändå var till nytta. Om den materialåtervinns sparas lika mycket koldioxid som om du kört bil mellan Karlstad och Kumla – en sträcka på 12 mil.

Så se till att lämna dina grovsopor till återvinning – det tjänar vi alla på i längden.

Genom att materialåtervinna våra sopor, sparar vi både energi, koldioxid och jungfrulig råvara. När man bryter ny malm för att producera en cykel blir utsläppen av klimatgaser betydligt större än då återvunnet material används. Men då gäller det att sortera rätt redan från början.

Läs mer om materialåtervinning på www.facebook.com/sveriges.storsta.miljororelse

Not: Besparingen av koldioxid och energi avser jämförelse med användning av materialåtervunnen råvara istället för jungfrulig.

För mer information kontakta informationschef Anna-Carin Gripwall, acg@avfallsverige.se, tel 040-35 66 08, mobil 070-662 61 28

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • återvinningscentraler
  • återvinning
  • samhällsfrågor
  • kretslopp
  • klimat
  • energi
  • avfallshantering

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

Kontakter

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05

Relaterat innehåll