Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Nu testar forskare, lantbrukare och aktörer från hela livsmedelskedjan tillsammans framtidens foder för fågel, fisk och fläsk. En av ingredienserna är insekter uppfödda på matsvinn från livsmedelsindustrin.

Storsatsning på framtidens foder: Insekter och fodermusslor ska ersätta vildfångad fisk och soja

Nu samlar Axfoundation och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) praktiker och forskare från Boden till Öland för att utveckla framtidens foder för matfågel, värphöns, fisk och gris. Förhoppningen är att ersätta soja och vildfångad fisk i konventionellt foder, med resurseffektiva och cirkulära råvaror som insekter, mykoprotein, mussla, och restprodukter från framställning av åkerbönskoncentrat.

Sociala medier

Kontakter

Linda Andersson

Linda Andersson

Presskontakt Kommunikationsansvarig / Director of Communications +46 (0)73-087 15 70

Act to inspire and inspire to act

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer hållbart samhälle. Vi utvecklar praktiska lösningar på konkreta hållbarhetsutmaningar inom Framtidensa mat, Cirkulär ekonomi samt Hållbar produktion och konsumtion. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. Tillsammans med över 200 partners tacklar vi praktiska frågor som rör sakerna vi köper, maten vi äter och resurserna vi nyttjar.

Axfoundation
Östermalmsgatan 40
10041 Stockholm
Sweden