Skip to main content

ÖppnaDörren får EU-miljoner för att påskynda etableringen av nyanlända

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2017 11:00 CEST

Genom det ESF-finansierade projektet ÖppnaDörren erbjuds nya svenskar att ta del av etablerade svenskars nätverk.

Det nationella initiativet ÖppnaDörren har beviljats närmare 16 miljoner kronor i stöd från Europeiska socialfonden, ESF. Målet är att underlätta nyanländas ingång på arbetsmarknaden genom möten med etablerade svenskar.

Projektet ÖppnaDörren startade 2015 och är ett samverkansprojekt mellan fyra ideella verksamheter; Yrkesdörren, InvitationsdepartementetKompis Sverige och Svenska med baby. Syftet är att motivera och underlätta för etablerade och nya svenskar att mötas på ett enkelt och naturligt sätt i vardagen.

– Medfinansiering från Europeiska socialfonden gör att vi kan påskynda spridningen av ÖppnaDörren och nå fler personer över hela landet, och därmed skapa bättre förutsättningar för integration och ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Lovisa Fältskog Johansson, projektledare inom ÖppnaDörren.

Under en treårsperiod, från 2017, går ESF in som medfinansiär till projektet för att utöka verksamheterna. Målet är att matcha 3 300 nyanlända med etablerade svenskar fram till år 2020.

– ÖppnaDörren har identifierat att nätverk är oerhört viktigt för att komma ut på arbetsmarknaden, genom att arbeta med breddade nätverk får dessutom nyanlända kvinnor och män språkträning och kunskap om det svenska samhället, säger Heidi Knorn, nationell samordnare på ESF.

Axfoundation är inkubator för initiativet ÖppnaDörren. Axfoundation, Antonia Ax:son Johnssons stiftelse för hållbar utveckling, är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

Läs mer på oppnadorren.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maureen Hoppers, kommunikationsansvarig, ÖppnaDörren, maureen.hoppers@axfoundation.se, 072-540 54 00
Heidi Knorn, nationell samordnare, svenska ESF-rådet, heidi.knorn@esf.se, 08-579 71 40

Vill du komma i kontakt med personer som mötts genom ÖppnaDörren, vänligen kontakta:
Lisa Schultz, ÖppnaDörren, lisa.schultz@axfoundation.se

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. 

Vår koppling till en stor internationell bolagsgrupp och vår närhet till en företagarfamilj som varit verksam i generationer, ger oss både verkligheten och långsiktigheten. Axfoundation arbetar med en bred syn på hållbarhet som också innefattar integration och mångfald.

Axfoundation har utvecklat en arbetsmodell som hjälper oss att driva förändringsprocesser i ett större sammanhang. Syftet med arbetsmodellen är att skapa allianser och samarbeten kring problem och utmaningar som vi är för små för att kunna adressera meningsfullt på egen hand.