Skip to main content

ÖppnaDörren storsatsar på att öka inkluderingen av nyanlända i Göteborg

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2017 09:15 CEST

ÖppnaDörren vill öka engagemanget för inkludering i landet. Göteborg är en av de prioriterade kommunerna för satsningen.

Nu startar ÖppnaDörren sitt arbete med att etablera sig i Göteborg. Satsningen inleds med ett tvådagarsbesök under nästa vecka för samverkansmöten med kommunen samt medverkan på integrationsmässan Opportunity-day. Målet är att öka nyanländas möjligheter till att inkluderas och få jobb.

Etablerings- och mångfaldsinitiativet ÖppnaDörren startade 2015 och är ett samverkansprojekt mellan fyra ideella verksamheter; Yrkesdörren, InvitationsdepartementetKompis Sverige och Svenska med baby. Syftet är att motivera och underlätta för etablerade och nya svenskar att mötas på ett enkelt och naturligt sätt i vardagen för att på sikt öka inkluderingen i samhället.

På måndag, 30 oktober, medverkar ÖppnaDörren-projektet Yrkesdörren som talare och utställare på jobb- och integrationsmässa Opportunity day i Göteborg. Mässan samlar näringslivet och jobbsökande nya svenskar och fokus är vinsterna med en fungerade integration.

– Med tanke på att 7 av 10 jobb tillsätts med hjälp av kontakter behöver vi sprida nätverksbyggandet som metod då vi vet att det har positiv effekt på hur människor tar sig in på arbetsmarknaden. Vi vill att nya svenskar ska se ÖppnaDörren som en självklar insats att vända sig till för ett snabbare inträde på arbetsmarknaden, säger Lovisa Fältskog Johansson, projektledare inom ÖppnaDörren.

Trots att ÖppnaDörren är ett nationellt projekt är engagemanget hittills relativt lågt ute i landet.

– Endast omkring sju procent av våra användare finns i Göteborg. Med tanke på att det är Sveriges näst största stad behöver vi få upp den siffran. Genom besöket nästa vecka hoppas vi kunna nå fler som kan öppna dörrar och tillvarata all kompetens som finns hos utlandsfödda i Göteborg, säger Kaveh Nowroozi som ansvarar för att matcha nya och etablerade svenskar med varandra genom Yrkesdörren.

Under tisdagen, 31 oktober, träffar ÖppnaDörren representanter från Göteborgs kommun och andra aktörer för att hitta möjligheter att samverka kring frågorna om inkludering och etablering i kommunen.

Besöket i Göteborg är uppstarten på en stor nationell turné som påbörjas under våren 2018 för att fortsätta att sprida ÖppnaDörrens verksamhet ute i landet. Göteborg är en av tre prioriterade kommuner som ÖppnaDörren arrangerar aktiviteter i nästa år.

Bakom ÖppnaDörren står Axfoundation, Antonia Ax:son Johnssons stiftelse för hållbar utveckling, en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

Läs mer på oppnadorren.se.

Träffa ÖppnaDörren på Opportunity day, 30 oktober på Hotell Clarion post i Göteborg. Läs mer här: opportunityday.se.

Vill boka ett möte eller få mer information, vänligen kontakta:
Maureen Hoppers, kommunikationsansvarig, ÖppnaDörren, maureen.hoppers@axfoundation.se, 072-540 54 00
Lovisa Fältskog Johansson, projektledare inom ÖppnaDörren, lovisa.faltskog.johansson@axfoundation.se, 070-877 01 47

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. 

Vår koppling till en stor internationell bolagsgrupp och vår närhet till en företagarfamilj som varit verksam i generationer, ger oss både verkligheten och långsiktigheten. Axfoundation arbetar med en bred syn på hållbarhet som också innefattar integration och mångfald.

Axfoundation har utvecklat en arbetsmodell som hjälper oss att driva förändringsprocesser i ett större sammanhang. Syftet med arbetsmodellen är att skapa allianser och samarbeten kring problem och utmaningar som vi är för små för att kunna adressera meningsfullt på egen hand.