Gå direkt till innehåll
Professor Riitta Veijola iitta Veijola vid Uleåborg universitet har utsetts till 2016 års mottagare av Johnny Ludvigssons Pris till framstående barndiabetesforskare i Norden.
Professor Riitta Veijola iitta Veijola vid Uleåborg universitet har utsetts till 2016 års mottagare av Johnny Ludvigssons Pris till framstående barndiabetesforskare i Norden.

Pressmeddelande -

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris 2016 till ledande finsk forskare

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-Pris för framstående barndiabetesforskning i Norden tilldelas år 2016 professor Riitta Veijola vid Uleåborg universitet i Finland. I motiveringen från Barndiabetesfondens Priskommitté nämns professor Veijolas betydande publikationshistoria med över 200 artiklar i fackpress, hennes gedigna forskningserfarenhet och resultat, och hennes omfattande praktiska erfarenhet av att behandla barn med typ 1 diabetes.

Sammanfattningsvis slår man i motiveringen fast:

”Hennes styrka ligger i övergången från traditionell, industri-sponsrad, klinisk forskning till forskarinitierade kliniska studier av personer i riskgruppen för typ 1 diabetes. I dessa studier utvecklar hon inte bara en bättre förståelse för sjukdomens patogenes, utan även olika metoder att förebygga den kliniska debuten och, om metoderna är framgångsrika, även sjukdomen i sin helhet. Hennes senare studier på betacellernas funktion under tiden som föregår sjukdomens kliniska utbrott och i relation till nya biomarkörer är ledande inom sitt fält. Hon är en sann föregångare inom translationell typ 1 diabetes-forskning och besitter förmågan att samla forskare för att ta fram förstklassiga nya forskningsplaner för bättre behandling, och möjligen förebyggande, av diabetes hos barn och ungdom.”

Professor Veijola erhåller i och med priset SEK 250.000,- och ett diplom, och kommer att ge en prisföreläsning vid the Scandinavian Society for the Study of Diabetes 52:nd Annual Meeting i Nyborg, Danmark, 19-21 Maj 2017.


För vidare information kontakta:

Anna Järpe, presskontakt Barndiabetesfonden, kansli@barndiabetesfonden.se eller telefon: 013-10 56 90

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Barndiabetesfonden
Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av forskning kring typ 1-diabetes. Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Förutom insamling till forskning så driver vi projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade barn, ungdomar och deras familjer. Barndiabetesfondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

För mer infor: www.barndiabetesfonden.se.

Om typ 1-diabetes
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottskörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Varför detta sker vet man inte och man vet heller inte varför typ 1-diabetes ökar. Över 900 barn och minst lika många vuxna i Sverige insjuknar varje år. Typ 1-diabetes är den absolut vanligaste, livshotande och obotliga sjukdomen som drabbar barn och unga i Sverige. Trots modern teknik och bättre behandling leder typ 1-diabetes ofta till följdsjukdomar och förkortad livslängd.

Presskontakt

Åsa Soelberg

Åsa Soelberg

Presskontakt Generalsekreterare Press- och mediakontakt 0708-508 508

Relaterat innehåll

Det enda som kan lösa knuten om orsaken till typ 1-diabetes är mer forskning

Barndiabetesfonden bildades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av typ 1-diabetes. Förutom insamling till forskning driver fonden även projekt till hjälp och stöd för drabbade barn, ungdomar och familjer.

Barndiabetesfonden
Industrigatan 9
582 77 Linköping