Gå direkt till innehåll
Barndiabetesfondens samarbete når fantastiskt genombrott i typ 1-diabetesforskningen

Pressmeddelande -

Barndiabetesfondens samarbete når fantastiskt genombrott i typ 1-diabetesforskningen

Barndiabetesfonden har i samarbete med diabetesbolaget Diamyd Medical nått ett massivt framsteg inom typ 1-diabetesforskningen. Resultaten som presenterades tidigare i veckan visar att ett vaccin kan förlänga insulinproduktionen för människor som nyligen fått typ 1-diabetes, när det ges direkt i lymfkörtel. Viss egenproduktion av insulin bidrar avsevärt till en stabiliserad reglering av blodsockret hos personer med typ 1-diabetes.

Barndiabetesfondens grundare och ordförande Johnny Ludvigsson är professor vid Linköpings universitet och huvudprövare för studien. Tillsammans med Diamyd Medical har han nått ett massivt framsteg inom typ 1-diabetesforskningen. Resultaten som presenterades tidigare i veckan visar att vaccinet GAD-alum (Diamyd), som injicerats tre gånger direkt i lymfkörtel, kan förlänga insulinproduktionen för människor som nyligen fått typ 1-diabetes. Viss egenproduktion av insulin bidrar avsevärt till en stabiliserad reglering av blodsockret hos personer med typ 1-diabetes. Dessutom är detta kopplat till en minskad risk för både akuta och sena komplikationer.

– Vi har lyckats stoppa upp den process som leder till att den egna kvarvarande förmågan att bilda insulin minskar. Vi får denna goda effekt hos den halva av patienter med typ 1-diabetes som har en viss vävnadstyp. Behandlingen har inga biverkningar och är enkel för patienten och sjukvården, säger Johnny Ludvigsson.

Studien, som utförts på ett hundratal personer med typ 1-diabetes från fyra olika länder, visar att det nya vaccinet kan hjälpa patienter bevara insulinproduktionen. Resultaten visar att hälften av patienterna som fått vaccinet i kombination med vitamin D har kunnat bevara insulinproduktion i 15 månader efter att de drabbats av typ 1-diabetes.

Barndiabetesfonden är den största svenska finansiären av typ 1-diabetesforskning och har tack vare månadsgivare, företag, föreningar och andra gåvor kunnat bidra till forskningsprojektet.

– Barndiabetesfondens anslag har varit av grundläggande betydelse, närmast en förutsättning, för att dessa studier skulle kunna genomföras. Den här studien visar imponerande resultat och kan innebära stora framsteg inom forskningen, säger Johnny Ludvigsson.

Malin Flodström Tullberg på Karolinska institutet i Huddinge är professor i typ 1-diabetes och hon instämmer att resultaten är enastående.

– Detta är en fantastisk nyhet som visar att det går att påverka sjukdomen typ 1-diabetes även efter sjukdomsdebut. Detta är ett genombrott som visar att sjukdomsprocessen är påverkbar även hos dem som redan insjuknat och att satsningar på denna allvarliga och alltför vanliga sjukdom ger resultat, säger hon.

Barndiabetesfondens generalsekreterare Åsa Soelberg menar att studien ger hopp om att kunna hitta ett botemedel.

– Nu blir det tydligt vad forskningen kan bidra med. Plötsligt känns vår vision att besegra typ 1-diabetes till 2040 faktiskt möjligt att uppnå. Men vi har en lång resa kvar. Med ett större stöd till den viktiga forskningen hoppas Barndiabetesfonden kunna bidra till fler viktiga framsteg inom forskningen, säger hon.

Johnny Ludvigsson hoppas att vaccinet kommer kunna tillämpas på patienter inom en snar framtid.

– Närmast kommer vi att göra en ännu större studie, så kallad fas tre, som krävs för att läkemedlet ska komma ut på marknaden. Sedan kommer vi att göra fler studier för att försöka förbättra effekten ytterligare, säger han.

Ämnen

Taggar


Om Barndiabetesfonden
Fondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson. Fonden har 90-konto och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Barndiabetesfonden stödjer forskningen inom typ 1 diabetes och är idag Sveriges största finansiär av forskning om typ 1 diabetes. Förutom insamling till forskning så driver vi projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade barn, ungdomar och deras familjer.

För mer info: www.barndiabetesfonden.se.

Om typ 1 diabetes
Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottskörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Varför detta sker vet man inte och man vet heller inte varför typ 1 diabetes ökar. Över 900 barn och minst lika många vuxna insjuknar varje år vilket gör sjukdomen till den absolut vanligaste livshotande sjukdom som drabbar barn. Trots modern teknik och allra bästa behandlingar leder typ 1 diabetes alldeles för ofta till dödliga följdsjukdomar och förkortad livslängd.

Presskontakt

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

MD PhD, Professor, Div of Pediatrics, Dept of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University Ordförande Stiftelsen Barndiabetesfonden 013-28 68 54
Åsa Soelberg

Åsa Soelberg

Presskontakt Generalsekreterare Press- och mediakontakt 013-105690

Relaterade nyheter