Gå direkt till innehåll
Barndiabetesfonden fortsätter starkt trots årets utmaningar

Pressmeddelande -

Barndiabetesfonden fortsätter starkt trots årets utmaningar

Barndiabetesfonden fortsätter att toppa anslagslistan för typ 1-diabetesforskning trots de utmaningar som 2020 har bjudit på, och anslår nu över 19,5 miljoner kronor till svensk forskning, fördelat på 26 st forskningsprojekt.

Vid styrelsemöte den 4 december 2020 bekräftade stiftelsen Barndiabetesfonden årets rekommendationer från Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd, och tog beslut om att dela ut strax under 20 miljoner kronor i forskningsanslag i år.

Barndiabetesfonden lade även i år ökad vikt vid forskning som specifikt rör typ 1-diabetes, så än en gång välkomnades alla ansökningar som gällde typ 1-diabetes oavsett åldersgrupp.

Årets största anslag, drygt 1,8 miljoner kronor, tilldelades Per-Ola Carlsson, professor vid Uppsala universitet och en av våra allra största forskare på området.

"Anslaget från Barndiabetesfonden möjliggör vår fortsatta satsning på att ta fram insulinproducerande celler från stamceller med målsättningen att i förlängningen kunna skapa botande terapi för typ 1-diabetes" säger han samtidigt som han tackar för stödet, som han kallar ett "toppentrevligt besked så här i decembermörkret!"

40 st ansökningar hade skickats in och vidarebefordrades till Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd efter utgången ansökningstid, och av dessa har nu 26 st projekt beviljats anslag i storlekar från 130.000 kr till 1.820.000 kr. Detta innebär att stiftelsen trots årets utmaningar än en gång kunnat bevilja de största enskilda anslagen hittills, och även i år har flera projekt kunnat beviljas hela den sökta summan.

Hela listan över beviljade forskningsprojekt och anslag kommer att publiceras på Barndiabetesfondens hemsida under januari 2021.

Ämnen

Kategorier


Om Barndiabetesfonden
Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av forskning kring typ 1-diabetes. Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Förutom insamling till forskning så driver vi projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade barn, ungdomar och deras familjer. Barndiabetesfondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

För mer infor: www.barndiabetesfonden.se.

Om typ 1-diabetes
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottskörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Varför detta sker vet man inte och man vet heller inte varför typ 1-diabetes ökar. Över 900 barn och minst lika många vuxna i Sverige insjuknar varje år. Typ 1-diabetes är den absolut vanligaste, livshotande och obotliga sjukdomen som drabbar barn och unga i Sverige. Trots modern teknik och bättre behandling leder typ 1-diabetes ofta till följdsjukdomar och förkortad livslängd.

Presskontakt

Åsa Soelberg

Åsa Soelberg

Presskontakt Generalsekreterare Press- och mediakontakt 0708-508 508

Relaterat innehåll

Det enda som kan lösa knuten om orsaken till typ 1-diabetes är mer forskning

Barndiabetesfonden bildades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av typ 1-diabetes. Förutom insamling till forskning driver fonden även projekt till hjälp och stöd för drabbade barn, ungdomar och familjer.

Barndiabetesfonden
Industrigatan 9
582 77 Linköping