Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt rekordår med 22 miljoner till forskningen!

Barndiabetesfonden har anslagit över 22 miljoner kronor till svensk forskning 2019, fördelat över 32 st forskningsprojekt och de två Johnny Ludvigsson-priserna.

Vid styrelsemöte den 3 december 2019 bekräftade stiftelsen Barndiabetesfonden årets rekommendationer från Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd, och tog beslut om att dela ut 22 miljoner kronor i forskningsanslag i år.

Barndiabetesfonden valde i år att lägga ökad vikt vid forskning som specifikt rör typ 1 diabetes då detta är den vanligaste formen som drabbar barn och ungdom, så i år välkomnades alla ansökningar som gällde typ 1 diabetes oavsett åldersgrupp.

Med detta ökar stiftelsen sina anslag för sjätte året i rad, och befäster sin position som Sveriges största finansiär av typ 1 diabetesforskning.

46 st ansökningar hade skickats in och vidarebefordrades till Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd efter utgången ansökningstid, och av dessa har nu 32 st projekt beviljats anslag i storlekar från 200.000 kr till 1.500.000 kr. Utöver en rekordstor total summa har stiftelsen än en gång kunnat bevilja de största enskilda anslagen hittills, och även i år har flera projekt kunnat beviljas hela den sökta summan.

Hela listan över beviljade forskningsprojekt och anslag kommer att publiceras på Barndiabetesfondens hemsida under januari 2020.

Ämnen

Kategorier


Om Barndiabetesfonden
Fondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson. Fonden har 90-konto och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Barndiabetesfonden stödjer forskningen inom typ 1 diabetes och är idag Sveriges största finansiär av forskning om typ 1 diabetes. Förutom insamling till forskning så driver vi projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade barn, ungdomar och deras familjer.

För mer info: www.barndiabetesfonden.se.

Om typ 1 diabetes
Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottskörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Varför detta sker vet man inte och man vet heller inte varför typ 1 diabetes ökar. Över 900 barn och minst lika många vuxna insjuknar varje år vilket gör sjukdomen till den absolut vanligaste livshotande sjukdom som drabbar barn. Trots modern teknik och allra bästa behandlingar leder typ 1 diabetes alldeles för ofta till dödliga följdsjukdomar och förkortad livslängd.

Kontakter

Åsa Soelberg

Åsa Soelberg

Presskontakt Generalsekreterare Press- och mediakontakt 0708-508 508

Relaterat innehåll

Det enda som kan lösa knuten om orsaken till typ 1-diabetes är mer forskning

Barndiabetesfonden bildades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av typ 1-diabetes. Förutom insamling till forskning driver fonden även projekt till hjälp och stöd för drabbade barn, ungdomar och familjer.

Barndiabetesfonden
Industrigatan 9
582 77 Linköping