Gå direkt till innehåll
2019 års Johnny Ludvigsson-pristagare är Per-Ola Carlsson, Uppsala (Foto: Johan Alp) och Araz Rawshani, Göteborg (Foto: Charlotta Sjöstedt, Registercentrum VGR)
2019 års Johnny Ludvigsson-pristagare är Per-Ola Carlsson, Uppsala (Foto: Johan Alp) och Araz Rawshani, Göteborg (Foto: Charlotta Sjöstedt, Registercentrum VGR)

Pressmeddelande -

Svensk forskning i topp till årets Johnny Ludvigsson-priser

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser 2019 går båda till forskare verksamma i Sverige. Priset för Framstående Barndiabetesforskning i Norden går till Per-Ola Carlsson i Uppsala, och priset till Yngre Barndiabetesforskare i Sverige tilldelas Araz Rawshani i Göteborg.

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris om 250.000 SEK för Framstående Barndiabetesforskning i Norden tilldelas i år professor Per-Ola Carlsson vid Uppsala universitet. I motiveringen från Barndiabetesfondens Priskommitté nämns bland annat Per-Olas viktiga och framgångsrika translationella studier – experimentell forskning som översätts till kliniska studier – och hans arbete med stamcellstransplantation för nydiagnosticerade typ 1 diabetespatienter.

Årets Johnny Ludvigsson-pris till Yngre Forskare i Sverige går i år till doktor Araz Rawshani vid Göteborgs universitet. Han får priset på 50.000 SEK för sin enastående forskning som omfattar såväl epidemiologiska som kliniska studier, och hans implementering av modern teknologi.

Priserna överlämnades av HKH Kronprinsessan Victoria den 17 oktober, i anslutning till Barndiabetesfondens 30-årsjubileum på Ryttargårdens konferensanläggning i Linköping.

Priskommitténs motiveringar lyder:

För Per-Ola Carlsson

”Professor Per-Ola Carlsson bedriver translationell typ 1 diabetesforskning, dvs experimentell forskning som översätts till kliniska studier. Han är mycket aktiv och har över 145 publikationer. För närvarande inkluderar hans huvudsakliga inriktning betydelsen av parakrin interaktion för insulinproducerande betaceller i kombination med forskning om stamceller till stöd för betaceller efter transplantation. Detta har också lett till forskning på hur betaceller kan bevaras och återställas efter en typ 1 diabetes-diagnos. Carlsson var först med att visa att autologa mesenkymala stamceller kan användas säkert och effektivt vid behandling av nydiagnostiserade patienter med typ 1 diabetes. Konceptet studeras nu i en större klinisk studie. Han genomför också studier av neurallistens stamceller.

Tack vare hans translationella forskning som har gjort framsteg i experimentella studier och följts av mycket viktiga studier för att visa att konceptet håller i klinisk behandling av patienter, har priskommittén beslutat tilldela Per-Ola Carlsson det Nordiska priset 2019.”

För Araz Rawshani

”Dr Araz Rawshani har trots sin unga ålder bedrivit enastående forskning inom typ 1 diabetes och typ 2 diabetes, som publicerats i the New England Journal of Medicine, The Lancet, Circulation, och Diabetes Care till exempel – där Rawshani varit en av huvudförfattarna. Hans forskning omfattar storskaliga epidemiologiska studier och randomiserade kontrollerade kliniska studier. Han har implementerat moderna tekniker som maskininlärning och artificiell intelligens i sina studier av ämnesomsättning och diabetes.”


Om Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser

Varje år delar Barndiabetesfonden ut två priser i Johnny Ludvigssons namn till framstående barndiabetesforskare i Norden och i Sverige. Pristagarna utses, efter en öppen nominering och bedömning av nominerade kandidater, av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd tillsammans med tidigare pristagare.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Barndiabetesfonden
Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av forskning kring typ 1-diabetes. Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Förutom insamling till forskning så driver vi projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade barn, ungdomar och deras familjer. Barndiabetesfondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

För mer infor: www.barndiabetesfonden.se.

Om typ 1-diabetes
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottskörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Varför detta sker vet man inte och man vet heller inte varför typ 1-diabetes ökar. Över 900 barn och minst lika många vuxna i Sverige insjuknar varje år. Typ 1-diabetes är den absolut vanligaste, livshotande och obotliga sjukdomen som drabbar barn och unga i Sverige. Trots modern teknik och bättre behandling leder typ 1-diabetes ofta till följdsjukdomar och förkortad livslängd.

Presskontakt

Åsa Soelberg

Åsa Soelberg

Presskontakt Generalsekreterare Press- och mediakontakt 0708-508 508

Relaterat innehåll

Det enda som kan lösa knuten om orsaken till typ 1-diabetes är mer forskning

Barndiabetesfonden bildades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av typ 1-diabetes. Förutom insamling till forskning driver fonden även projekt till hjälp och stöd för drabbade barn, ungdomar och familjer.

Barndiabetesfonden
Industrigatan 9
582 77 Linköping