Gå direkt till innehåll
Den 20 november 2019 fyller barnkonventionen 30 år!
Den 20 november 2019 fyller barnkonventionen 30 år!

Pressmeddelande -

En tredjedel av svenska barn känner inte till barnkonventionen

Den 20 november fyller FN:s konvention om barns rättigheter 30 år. Men en tredjedel av de svenska barnen i åldrarna 10–12 år känner inte ens till att den existerar. Det framgår i rapporten Small Voices Big Dreams 2019, som bland annat Barnfonden tagit fram.  

Barn har rätt till inflytande och att blir lyssnade till. I rapporten Small Voices Big Dreams, får 5 500 barn från hela världen göra sina röster hörda. Barnen i åldern 10 till 12 från 15 länder, däribland Sverige, har gett sin bild av våld, utsatthet, hot – och vad som gör dem trygga.

Hälften av barnen i rapporten anger att de inte känner till att barnkonventionen finns. Bland svenska barn är den motsvarande siffran 32 procent. Däremot anser 90 procent av barnen i Sverige att de precis som vuxna har rättigheter.

Allmänheten ska känna till barnkonventionen

196 stater har ratificerat barnkonventionen och därmed har de en skyldighet att sprida information om den. Både barn och vuxna ska känna till konventionen och vad den innebär. Detta framgår i barnkonventionen, artikel 42:

Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn.”


Allt fler barn överlever sina första fem år

Sverige var ett av de första länderna i världen som ratificerade barnkonventionen året efter att FN:s generalförsamling antog den.

–Allt fler barn överlever sina första fem år och andelen barn som inte går i skolan har halverats under de här 30 åren. Jubileet är en tidpunkt att reflektera var vi står i dag och vad vi strävar mot, säger Johanna von Bahn forskare inom barnrätt och medlem i Barnfondens styrelse.

Ingen annan konvention har historiskt sett ratificerats så brett som barnkonventionen och om ett par veckor, 1 januari 2020, blir barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär att konventionens ställning stärks ytterligare.

Nu sätter barnen agendan 

Trots barns rätt till deltagande, blir barn sällan lyssnade till i frågor som rör dem. Det kan handla om allt från vårdnadstvister och stadsplanering till betygssystem, förklarar Johanna von Bahr som samtidigt ser en förändring:

Fridays for Future med Greta Thunberg i spetsen är ett exempel på en barnrättsrörelse där det är barnen som sätter agendan. Det liknar det som hänt på andra rättighetsområden som till exempel arbetarrörelsen och kvinnorättsrörelsen.

Ämnen

Regioner


Om rapporten Small Voices Big Dreams

Small Voices Big Dreams är ett initiativ som involverar alla medlemmar i ChildFund Alliance. Vårt mål är att höja barnens röster i frågor som direkt påverkar dem. 2019 års rapport samlar åsikter, och funderingar kring våld mot barn. 5 500 barn (varav 400 barn från Sverige) har deltagit i undersökningen som ligger till grund för rapporten och de kommer från olika geografiska delar av världen, med olika levnadsförhållanden och kulturer. De medverkande länderna är Brasilien, Burkina Faso, Ecuador, Ghana, Honduras, Indien, Kanada, Mexiko, Nicaragua, Nya Zeeland, Sydkorea, Spanien, Sverige, Sydkorea, Thailand och Vietnam. Rapporten lanserades över hela världen den 4 september 2019. Läs hela rapporten: Small Voices Big Dreams 2019

Om Barnfonden

Barnfonden är en barnfokuserad utvecklingsorganisation som grundades 1991 och som ingår i det internationella nätverket ChildFund Alliance. Barnfonden är partipolitiskt och religiöst obunden och tillsammans med sina samarbetspartners stödjer organisationen cirka 13 miljoner barn och familjer runt om i världen. Allt Barnfondens arbete utgår från barnet i fokus och verksamheten fokuserar på fyra områden som är tätt sammankopplade: utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd.

Kontakter

Karolina Jakstrand

Karolina Jakstrand

Presskontakt Kommunikations- och kampanjansvarig + 46 (0)76 016 80 93

Relaterat innehåll

Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation baserad i Malmö som arbetar för barns rättigheter och trygghet i utsatta områden som är hårt drabbade eller riskerar att drabbas av klimatförändringarna. Klimatförändringarna bidrar till torka och översvämningar, vilket direkt påverkar barns möjlighet till att gå i skolan, hälsa, försörjningsmöjligheter och trygghet.

Vår vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och blir respekterade. En värld där varje barn kan säga: -Jag är trygg, -Jag är frisk, -Jag är glad, -Jag har en utbildning, -Jag har en röst.

Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, lokalt ägarskap och helhetsperspektiv. Vi arbetar långsiktigt med att skapa motståndskraft, innovativa lösningar och att förbättra förutsättningarna för alla barns rätt till trygghet, utbildning, god hälsa och ett liv fritt från våld.

Barnfonden
Box 4100
203 12 Malmö
Sweden