Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Barn på flykt i fokus under 2016

Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 2 april 2016

Barn på flykt i fokus under 2016
Barn på flykt blir temat för Barnombudsmannens årsrapport till regeringen 2017. Vi fortsätter att granska mottagandet av barn som kommit till Sverige. I år träffar vi barn som fått en kommunplats och papperslösa barn och unga. Vårt mål är att alla barn som vistas i Sverige får rätt till skola, hälso- och sjukvård och en skälig levnadsstandard.
Här kan du följa vårt arbete under året

Europeiska barnombud: Oacceptabla risker för barn på flykt
Under 2015 har allt fler barn kommit till Europa för att söka skydd. 29 procent av det totala antalet asylsökande är barn. De utsätts för stora risker på sin resa till och genom Europa. Och inte ens när de kommer till sitt slutmål för resan kan barnen känna sig trygga. Europa har misslyckats med att säkerställa barns skydd, anser de Europeiska barnombuden.
Till pressmeddelandet
Läs vår rapport ”Safety and fundamental risks at stake for children on the move”
Se filmen "Unacceptable safety risks for children on the move"

Ensamkommande berättar om mottagandet i Sverige
Barnombudsmannen har under hösten 2015 mött 450 barn och unga på transitboenden i sex av landets ankomstkommuner och tagit del av deras erfarenheter. I en rapport föreslår vi ett antal åtgärder för att åtgärda de brister som tydliggjorts i våra möten.
Till rapporten
Lyssna på Fredrik Malmberg i Sveriges Radio Ekot
Se inslag i SVT Skåne
Debattartikel i Svenska Dagbladet

Dialog om ensamkommande gav förslag på förbättringar
Barns röster stod i centrum på Barnombudsmannens överläggning om situationen för ensamkommande barn på ankomstboenden. På plats fanns femtiotalet representanter från kommuner, landsting, myndigheter och det civila samhället.
Läs mer

Barnkonventionen på olika språk
Nu finns våra affischer och foldrar som beskriver FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) på arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinska.
Här kan du beställa och ladda ner materialet

Information Sverige samlar kunskap för nyanlända
På länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända finns relevant information från myndigheter och organisationer.
Viktigt att veta för dig som är ensamkommande barn i Sverige
Beskrivning av hur asylprocessen går till
Aktuell information till ensamkommande barn
Information till personal och frivilliga

Särskild satsning på ungas integration
Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Nu inleds en 3-årig satsning som riktar sig till barn som flytt till Sverige. Målsättningen är att finansiera minst 150 nya projekt som bidrar att de nyanlända snabbare får ett tryggt liv i Sverige.
Ansök här

Tänkvärt av barn och unga

”Jag kommer ju från ett krigsdrabbat land, och oavsett hur mycket man gör för det landet blir det bara sämre och sämre eftersom det är krig där. Men här vill jag börja studera för att komma in i samhället och för att kunna ge tillbaka till samhället Det är det jag vill göra just nu.”

Så säger en av ungdomarna som vi har mött i arbetet med barn på flykt

Följ barnombudsman Fredrik Malmberg på twitter
Till Barnombudsmannens blogg
Till Barnombudsmannens pressrum

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anna Engstrand

Presskontakt Press- och opinionsansvarig 08 692 29 60

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm