Gå direkt till innehåll
Barnplantornas sommarkurs för familjer till barn med cochleaimplantat(CI)/hörapparat stärker föräldrarna

Barnplantornas sommarkurs för familjer till barn med cochleaimplantat(CI)/hörapparat stärker föräldrarna

Tid 28 Juli 2013 – 2 Augusti 2013

Plats Sundsgårdens Folkhögskola, Helsingborg

Barnplantornas nionde läger för familjer till barn med CI/hörapparat är en populär tradition hos våra medlemmar. Vi lever i en tid när modern hörselteknologi, antingen det gäller CI eller andra typer av hörapparater, erbjuder barn och ungdomar med hörselnedsättning stora möjligheter till delaktighet i vårt gemensamma samhälle. Barnplantornas program under kursveckan tar fasta på detta..

Kategorier

Relaterat innehåll

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sverige