Gå direkt till innehåll
Den nya Smart Spraying-teknologin från BASF och Bosch skyddar grödorna och hittar ogräset.
Den nya Smart Spraying-teknologin från BASF och Bosch skyddar grödorna och hittar ogräset.

Pressmeddelande -

Nya digitala verktyg från BASF Agricultural Solutions hittar ogräset och skyddar grödorna

Den nya Smart Spraying-teknologin från BASF och Bosch skyddar grödorna och hittar ogräset. Med automatiserade munstycken och kamerasensorer hjälper tekniken lantbrukare att både effektivisera växtskyddshantering och i längden göra jordbruket mer hållbart.

Fokus på hållbarhet och öppenhet inom lantbruk fortsätter att öka. Både i Sverige och övriga europeiska länder. Som ett led i BASF:s och Boschs samarbete har parterna därför tagit fram den digitala lösningen xarvio™. Teknologin, som förväntas nå marknaden 2021, kallas Smart Spraying och är ett resultat av flera års forskningssamarbete inom området. Genom Smart Spraying-teknologin kan lantbrukaren markant minska användandet av växtskyddsmedel och i längden göra arbetet både mer effektivt och hållbart.

Ett intelligent system för växtskydd

Det intelligenta Smart Spraying-systemet har förmågan att skilja på ogräs och grödor vilket innebär att teknologin endast applicerar växtskyddsmedlet på ogräset.

Processen är enkel. I samband med att lantbruksmaskinerna kör över marken scannas samtidigt växtligheten av de monterade kamerorna. Sensorernas signaler analyseras online av ett intelligent system som i sin tur identifierar växterna. Systemet dirigerar i nästa steg sprutmunstyckena åt ogräset och doserar därefter växtskyddsmedel i motsvarande omfattning. Allt inom tidsspannet av ett par millisekunder. Det betyder också att områden utan ogräs inte besprutas.

I projektet har Bosch haft ansvaret för att utveckla kamerasensor-teknologin, bildbehandling och igenkänning, kontrollenheter samt systemets anslutning till besprutningen.

– Teknologin är uppkopplad till vår digitala lösning xarvio FIELD MANAGER, som använder sig av flera parametrar för att på ett så precist sätt som möjligt avgöra mängden växtskyddsmedel en växt behöver, förklarar Robert Racz, Head of BASF Agricultural Solutions Nordic.

Den digitala lösningen xarvio FIELD MANAGER är framtagen för att hjälpa lantbrukare att ta rätt beslut inom en rad olika relevanta områden. Målet med teknologin är att uppnå en mer effektiv och miljövänlig odling. Genom systemet kan lantbrukarna ständigt få aktuell status över marken, odlingsrekommendationer samt ladda ner förslag på växtskyddsmedel och doseringsmängd för samtliga områden av marken.

Första försöket gav positiva resultat

– De inledande försöken med en prototyp av Smart Spraying-lösning i Europa samt Syd- och Nordamerika har hittills givit överraskande positiva resultat. Nästa steg före lanseringen blir att optimera munstyckenas precision för att på så vis uppnå optimal dosering av växtskyddsmedel, säger Robert Racz.

Utöver Smart Spraying-teknologin arbetar BASF också intensivt med xarvio för att hitta lösningar som kan bidra till en hållbar produktion. Det inkluderar bland annat klassificering av extern stress i plantor, automatiserade buffertzoner och registrering av biologisk mångfald för odlingsbar respektive icke-odlingsbar mark.

Om xarvio™ – digitala lösningar till lantbruket

xarvio ligger i framkant av den digitala transformeringen av lantbrukssektorn inom optimering av produktion. xarvio erbjuder digitala produkter som är utvecklade med en bakgrund av en ledande global grödemodell som ger oberoende zonspecifik rådgivning och gör det möjligt för jordbrukarna att producera sina grödor mest effektivt och hållbart.

Om BASF Agricultural Solutions 

Världen blir i allt större grad beroende av att kunna utveckla och upprätthålla ett hållbart jordbruk och en god miljö med en hastigt växande befolkning. Det är vår roll att underlätta för att göra det möjligt för lantbrukare, yrkesverksamma, experter inom växtskydd och många fler. Därför investerar vi massivt i forskning och utveckling samt en bred produktportfölj, inklusive frön, kemisk och biologisk växtskydd, växtnäring och fytosanitära frågor, skadedjursbekämpning samt digitalt jordbruk. Med experter i laboratoriet, marken, kontoren och produktionen förenar vi innovativt tänkande med påtagliga lösningar för att skapa produkter som fungerar i praktiken - för jordbrukare, samhällen och miljön. Under 2018 omsatte BASF Agricultural Solutions 6,2 miljarder euro. Läs mer på www.agro.basf.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


På BASF skapar vi kemi för en hållbar framtid. Vi kombinerar ekonomisk framgång med socialt ansvar och miljöskydd. Våra runt 122.000 anställda i BASF-gruppen arbetar för att bidra till framgång för våra kunder i nästan alla sektorer och nästan alla världens länder. Vår portfölj består av de sex segmenten; Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care and Agricultural Solutions. BASF omsatte runt €63 miljarder under 2018. BASF’s aktier handlas på börserna i Frankfurt (BAS) och som amerikanska depåbevis (BASFY) i USA. Ytterligare information finns på www.basf.com

Relaterat innehåll

Välkommen till BASF AB!

På BASF skapar vi kemi för en hållbar framtid. Vi kombinerar ekonomisk framgång med socialt ansvar och miljöskydd. Våra fler än 110 000 anställda i BASF-gruppen arbetar för att bidra till framgång för våra kunder i nästan alla sektorer och alla världens länder. Vår portfölj består av de sex segmenten; Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care and Agricultural Solutions. Under 2020 omsatte BASF EUR 59 miljarder. Läs mer på www.basf.com

BASF AB
Haraldsgatan 5
402 33 Göteborg
Besök våra andra nyhetsrum