Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bayer implementerar en ny kundcentrerad organisation och tillsätter Karin Eidolf som ny Sverigechef

Karin Eidolf blir ny Sverigechef för Bayer AB:s läkemedelsdivision samtidigt som Martin Stagmo utses till ny medicinsk chef i Sverige. Tillsättningarna sker i samband med att en ny ”go to market model” implementeras i syfte att etablera en flexiblare och mer kundcentrerad organisation.

- Vi vill stärka vårt arbete med att göra vården bättre i Sverige och säkerställa att fler patienter får tillgång till de innovativa behandlingar som de behöver. För att detta ska bli möjligt så etablerar vi nu en ny organisation. Som bolag står vi inför mer specialiserade produktlanseringar, en ökad digitalisering och användning av avancerade teknologier. Vi har nu etablerat en flexibel marknads- och säljorganisation med agila team där vi snabbare kan svara upp mot kundernas behov och våra kommande produktlanseringar, säger Karin Eidolf, Sverigechef, Bayer AB läkemedel.

Karin Eidolf började på Bayer 2020 och har de senaste två åren arbetet som Marketing and Sales Operations Manager för Bayer i Skandinavien. Hon har en lång erfarenhet från forskande läkemedelsbolag och har tidigare arbetat som nordisk marknadschef och svensk affärsområdeschef. Karin Eidolf har en master i industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Samtidigt tillsätts Martin Stagmo som ny medicinsk chef för Bayer AB.

- Sverige ligger långt fram när det kommer till medicinskt kunnande, teknisk utveckling och digitala lösningar, men tempot måste hållas uppe så att fler patienter får tillgång till nya, innovativa och effektiva behandlingar och läkemedel. Här har Bayer en viktig roll och jag ser fram emot att leda bolagets medicinska expertis i Sverige, säger Martin Stagmo, medicinsk chef Bayer AB.

  Martin Stagmo började på Bayer som medicinsk chef för hjärta- och kärl 2021 och har tidigare erfarenhet från bland annat forskande läkemedelsbolag och som verksamhetschef vid Skånes Universitetssjukhus. Martin Stagmo är läkare och medicine doktor från Lunds universitet med kardiologi som specialitet.

  Tomer Feffer fortsätter att vara ansvarig för Bayers läkemedelsdivision i Norden och Baltikum.

   För ytterligare information och kontakt:

   Edvard Agrell, Corporate Public Affairs Manager

   E-post: edvard.agrell@bayer.com

   Mobil: 070-445 74 78

   Om Bayer

   Bayer är ett life science-företag med mer än 150 års erfarenhet och kärnkompetens inom hälsa och jordbruk. Vi utvecklar nya innovativa produkter och lösningar för att förbättra hälsan hos människor och stärka jordbruksproduktionen för minskad hunger. En växande och åldrande befolkning kräver tillgång till mat och hälsovård. Med våra innovativa produkter bidrar vi till lösningar på några av vår tids största globala utmaningar. Vår forskning och utveckling fokuserar på att förebygga, lindra och behandla sjukdom. Vi bidrar också till en säker livsmedelsförsörjning genom utsäde, växtskydd och tjänster för jordbruk. Vår målsättning är att skapa värde för våra kunder, aktieägare och medarbetare och stärka vår lönsamhet. Vi strävar efter att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt med socialt och etiskt ansvarstagande. Medarbetare med en passion för innovation har fantastiska utvecklingsmöjligheter hos Bayer. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2020 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. FoU-kostnaderna före särskilda poster uppgick till 4,9 miljarder euro.

   Ämnen

   Kategorier


   Om Bayer
   Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. Under räkenskapsåret 2019 hade koncernen cirka 104 000 anställda och omsatte 43,5 miljarder euro. Investeringarna uppgick till 2,9 miljarder euro, R&D-kostnader till 5,3 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

   Kontakter

   Edvard Agrell

   Presskontakt Corporate Public Affairs Manager, Bayer AB Sverige 070-445 74 78

   Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

   Om Bayer
   Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

   Bayer AB
   Berzelius väg 35
   169 26 Solna
   Germany