Gå direkt till innehåll
Vitrakvi (larotrektinib) är ett så kallat tumöragnostiskt cancerläkemedel, vilket kan användas oavsett cancerform.
Vitrakvi (larotrektinib) är ett så kallat tumöragnostiskt cancerläkemedel, vilket kan användas oavsett cancerform.

Pressmeddelande -

Det tumöragnostiska precisionsläkemedlet Vitrakvi ingår nu i högkostnadsskyddet

Stockholm, den 26/4, 2022 Precisionsläkemedlet Vitrakvi (larotrektinib) har beviljats subvention av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, för vuxna patienter med solida tumörer som bär på en sällsynt NTRK genfusion med lokalt avancerad, eller metastaserad tumör, där en kirurgisk resektion sannolikt skulle leda till svår morbiditet, och som saknar tillfredsställande behandlingsalternativ.

Larotrektinib ingår i högkostnadsskyddet för barn, sedan den 20/10, 2020.

Jeffrey Yachnin, överläkare på Centrum för Klinisk Cancerstudier på Karolinska universitetssjukhuset, är prövare i Sverige för NAVIGATE-studien, en av de studier som ligger till grund för larotrektinib’s tumöragnostiska indikation kommenterar:

- Förekomst av NTRK genfusion är ovanlig vid de flesta former av cancer, men när det uppstår är larotektinib ett vältolererat läkemedel som kan ha en positiv klinisk effekt, vilket kan vara till stor nytta för patienterna.

Larotrektinib är ett precisionsläkemedel godkänt för cancerbehandling av barn och vuxna med solida tumörer med en genfusion i Neurotrophic Tropomyosine Receptor Kinase (NTRK) genen; där sjukdomen är lokalt avancerad, metastaserad eller där kirurgisk resektion sannolikt skulle leda till svår morbiditet och som saknar tillfredsställande behandlingsalternativ.

- Sammanslagna kliniska data visar att larotrektinib ger hög och varaktig respons hos så väl barn som vuxna med TRK fusionscancer, inklusive patienter med primära hjärntumörer och hjärnmetastaser. TRK fusionscancer är en ovanlig sjukdom där testning är nödvändig för att upptäcka NTRK genfusioner eller TRK fusionsproteiner. Endast patienter med fastställd NTRK genfusion ska erhålla behandling med larotrektinib. Larotrektinib är indicerat för svårt sjuka cancerpatienter i stadier där ingen annan tillfredsställande behandling finns. Beslutet är därmed till stor glädje för de patienter som nu kan få tillgång till larotrektinib, säger Nyosha Alikhani, Medical Advisor Onkologi,

Bayer AB.

Tumöragnostisk terapi riktas mot sjukdomens genetiska och molekylära egenskaper oberoende av var i kroppen cancern sitter. Ett tumöragnostiskt läkemedel kan således användas för behandling av alla cancerformer som har den specifika biomarkören som läkemedlet riktas mot.

Läs mer om Vitrakvi (larotrektinib) på FASS.se

Se TLV:s beslut här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nyosha Alikhani, Medical Advisor Onkologi, Bayer AB

Email: nyosha.alikhani@bayer.com

Mobil: +46 73 447 40 89

Petra Eurenius, presskontakt

Email: petra.eurenius@kingstreetpr.se

Mobil: +46 70 918 65 62

För IR-relaterade frågor, kontakta:

Bayer Investor Relations Team
Tel: +49 214 30-72704

E-post: ir@bayer.com

www.bayer.com/en/investors/ir-team

Om Bayer

Bayer är ett life science-företag med mer än 150 års erfarenhet och kärnkompetens inom hälsa och jordbruk. Vi utvecklar nya innovativa produkter och lösningar för att förbättra hälsan hos människor, djur och växter. En växande och åldrande befolkning kräver tillgång till mat och hälsovård. Med våra innovativa produkter bidrar vi till lösningar på några av vår tids största globala utmaningar. Vår forskning och utveckling fokuserar på att förebygga, lindra och behandla sjukdom. Vi bidrar också till en säker livsmedelsförsörjning genom utsäde, växtskydd och tjänster för jordbruk. Vår målsättning är att skapa värde för våra kunder, aktieägare och medarbetare och stärka vår lönsamhet. Vi strävar efter att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt med socialt och etiskt ansvarstagande. Medarbetare med en passion för innovation har fantastiska utvecklingsmöjligheter hos Bayer. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2020 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. FoU-kostnaderna före särskilda poster uppgick till 4,9 miljarder euro.

Referenser:

NAVIGATE:NCT02576431

SCOUT: NCT02637687

Phase 1: NCT02122913

SPCn, uppdaterad 02/2022.

Ämnen

Kategorier


Om Bayer
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. Under räkenskapsåret 2019 hade koncernen cirka 104 000 anställda och omsatte 43,5 miljarder euro. Investeringarna uppgick till 2,9 miljarder euro, R&D-kostnader till 5,3 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Kontakter

Edvard Agrell

Presskontakt Corporate Public Affairs Manager, Bayer AB Sverige 070-445 74 78

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB
Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany