Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Real World Data analys bekräftar säkerhet och effektivitet med radium-223-diklorid följt av lutetium-177-PSMA för män med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

• Resultat från RALU-studien bekräftar tidigare data som visar att behandling med radium-223-diklorid följt av lutetium-177-PSMA (177Lu-PSMA) är effektivt och väl tolererat för män med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC)

• Resultaten visar inte tecken på korsresistens för mCRPC-patienter som behandlats med radium-223-diklorid följt av 177Lu-PSMA

• Radium-223 diklorid är den första och enda godkända riktade alfaterapi (TαT) som har visats förlänga livet för män med mCRPC med benmetastaser

Stockholm, den 12/9, 2022 Ytterligare data från RALU-studien har visat att radium-223-diklorid följt av sekventiell behandling inkluderande lutetium-177-PSMA (177Lu-PSMA) hade en gynnsam säkerhetsprofil och effekt, i överensstämmelse med tidigare rapporterade resultat hos patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC). Resultaten indikerar att radium-223-diklorid följt av 177Lu-PSMA inte ledde till korsresistens hos mCRPC-patienter och visar möjligheten att lägga till docetaxel i denna behandlingföljd. De fullständiga resultaten (Lutetium-177-prostate-specific membrane antigen therapy (177Lu-PSMA) in patients (Pts) with prior radium-223 (223Ra): Safety and effectiveness outc... | OncologyPRO (esmo.org)) presenterades under ESMO kongressen 2022.

Daniel Heinrich, onkolog och överläkare vid Sjukhuset Innlandet på Gjøvik, Norge samt ledare av Norsk onkologisk förening, ser positivt på nyheten:

"Vi är väldigt glada för att det nu finns fler och fler behandlingsmöjligheter för patienter med metastaserad kastrationesresistent prostatacancer, den mest aggressiva formen av sjukdomen. Få av dessa behandlingsalternativ är testade i kombination och optimal sekvens är inte kartlagt. Vi tror att det är viktigt att ge våra patienter möjligheten till behandling med så många livsförlängande läkemedel som möjligt. Radium-223 diklorid och Lutetium (177)-PSMA är två av dessa. Båda är radioaktiva och det är därför naturligt att fråga sig om det går bra att ge dem efter varandra. RALU-studien bekräftar at patienter kan använda både Radium före Lutetium och vice versa. Detta ger oss som behandlande läkare kunskap att kunna välja den förmodat bästa behandlingen vid varje tidpunkt utan att behöva vara oroade över att vi negativt påverkar framtida behandlingsmöjligheter."

RALU-studien utvärderade 133 patienter med mCRPC som fick minst en dos radium-223-diklorid och minst en dos av 177Lu-PSMA i följd.

Resultaten visade att den totala överlevnaden (OS) från initiering av 177Lu-PSMA inte påverkades av i vilken ordning behandlingen med radium-223-diklorid och kemoterapi före 177Lu-PSMA sattes in. Under behandling med 177Lu-PSMA uppnåddes dessutom prostataspecifikt antigen (PSA)-50-respons hos 42 % av alla patienter, 46 % av patienterna i radium-223-diklorid före kemoterapigruppen och 36 % i radium-223-diklorid efter kemoterapi grupp. Svaret på alkaliskt fosfatas (ALP)-30 var likartat i alla grupper (19 %, 13 % respektive 11 %). Data visade att denna behandlingssekvens hade en acceptabel säkerhetsprofil, med en liknande total förekomst av biverkningar (TEAEs) i alla grupper.

Radium-223 diklorid är den första och enda godkända riktade alfaterapi (TαT) som har visat sig förlänga livet för patienter med mCRPC med symtomatiska benmetastaser utan viscerala metastaser. Det har också visat sig ge signifikant fördel av livskvaliteten med en säkerhetsprofil som är jämförbar med placebo. Radium-223 diklorid är den enda behandlingen för män med mCRPC med betyget 5 av 5 i European Society for Medical Oncology (ESMO) Magnitude of Clinical Benefit scale” (MCBS), ett verktyg som används för att mäta värdet av cancerbehandlingar för att stödja förbättrat beslutsfattande.

Om Xofigo™ (radium-223 diklorid)

Xofigo™ (radium-223 diklorid) är licensierad för behandling av patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) med skelettmetastaser. Det har godkänts i mer än 50 länder och är för närvarande under ytterligare utvärdering i ett brett kliniskt utvecklingsprogram inom prostatacancer.

Om Targeted Alpha Therapies (TAT) på Bayer

Riktad alfaterapi (TAT) är en växande klass av radionuklidterapi för olika tumörer där det finns stora medicinska behov av nya. Riktad alfaterapi levererar alfastrålning direkt till tumören inuti kroppen, antingen via dess bensökande egenskap (radium-223) eller genom att kombinera alfa-radionuklider, såsom aktinium-225 eller torium-227, med specifika målgrupper.

Jämfört med beta-radionuklider avger alfa-radionuklider högenergistrålning med en kort räckvidd. Denna mycket lokaliserade strålning resulterar i dödlig skada på tumörceller genom alfapartiklar som inducerar DNA-dubbelsträngsbrott; skador som inte lätt kan repareras. Eftersom energin inte färdas särskilt långt, finns det en potential för minskad skada på närliggande frisk vävnad. Som ett resultat av deras specifika egenskaper kan alfaradionuklider möjliggöra mycket lägre behandlingsdoser och minskade strålsäkerhetsåtgärder, såsom förlängd observation och kontaktbegränsningar efter behandling för patienter.

Bayer har framgångsrikt etablerat TAT globalt som en del av standardbehandlingen för prostatacancerpatienter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Thyrell, Nordic Medical Lead Prostate Cancer, Bayer AB

Email: lena.thyrell@bayer.com

Phone: +46 76 8515337

Petra Eurenius, presskontakt

Email: petra.eurenius@kingstreetpr.se

Mobil: +46 70 918 65 62

För IR-relaterade frågor, kontakta:

Bayer Investor Relations Team
Tel: +49 214 30-72704

E-post: ir@bayer.com

www.bayer.com/en/investors/ir-team

Om Bayer

Bayer är ett globalt företag med kärnkompetenser inom life science-områdena hälsovård och nutrition. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor, växter och djur att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2021 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 44,1 miljarder euro. FoU-kostnaderna före särskilda poster uppgick till 5,3 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com.

Referens:

[1] GLOBOCAN 2018: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2018. CA: A Cancer Journal for Clinicians. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21492.

Ämnen

Kategorier


Om Bayer
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. Under räkenskapsåret 2019 hade koncernen cirka 104 000 anställda och omsatte 43,5 miljarder euro. Investeringarna uppgick till 2,9 miljarder euro, R&D-kostnader till 5,3 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Kontakter

Edvard Agrell

Presskontakt Corporate Public Affairs Manager, Bayer AB Sverige 070-445 74 78

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB
Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany