Gå direkt till innehåll
DNA-spiral
DNA-spiral

Pressmeddelande -

Vitrakvi godkänt i EU som första tumöragnostiska behanding

Precisionsläkemedlet Vitrakvi (larotrectinib) har blivit godkänt för behandling av vuxna och barn med lokalt avancerad eller metastaserad solid tumör som bär på den sällsynta genetiska förändringen NTRK genfusion. Det är det första läkemedlet i EU med tumöragnostisk indikation (1).

Den Europieiska Kommissionen har gett marknadstillstånd inom Europeiska Unionen (EU) till larotrectinib, ett precisionsläkemedel för cancerbehandling. Läkemedlet har indikation förbehandling av vuxna och barn med solida tumörer med en fusion i Neurotrophic Tropomyosine Receptor Kinase (NTRK) genen; där sjukdomen är lokalt avancerad, metastaserad eller där kirurgisk resektion sannolikt skulle leda till svår morbiditet och som saknar tillfredsställande behandlingsalternativ.

Europeiska Kommissionens sammanställda data visar att larotrectinib ger hög och varaktig respons hos vuxna och barn med TRK fusionscancer, däribland även patienter med tumör i primära centrala nervsystemet (CNS) och hjärnmetastaser. Larotrectinib är den första specifika TRK-hämmare för NTRK fusionscancer med tumöragnostisk indikation.

Godkännandet baseras på sammanslagna kliniska data från 102 pateinter (93 patienter från den första analyserade populationen och ytterligare 9 patienter med primära CNS-tumörer).Resultaten visar en overall response rate (ORR) på 67% (95% CI: 57, 76), varav 16% komplett respons. I denna sammanvägda analysen (n=102) var varken median på duration av reponse eller median på progressionsfri överlevnad nådd vid tidpunkten för analysen. Vid ett år efter att behandlingen inleddes var 88% (95% CI 81, 95) av patienterna i den första analyserade populationen (n=93) fortfarande vid liv. Larotrectinib visade även en fördelaktig säkerhetsprofil, där flertalet biverkningar var av grad 1 eller 2 och endast 3% av patienterna var tvungna att avbryta behandlingen på grund av biverkningar.

- Med denna tumöragnostiska indikation som nu godkänts har läkare i hela Europa ett alternativ att använda en precisionsmedicin som riktar in sig på tumörer med NTRK-genfusion – en ovanlig cancer som drabbar både barn och vuxna och som kan uppstå i olika slags tumörer. De behandlingar som hittills använts vid TRK fusionscancer, exempelvis kemoterapi eller immunoterapi har visat sig ha begränsad effekt. Med larotrectinib har vi sett snabb, hög och varaktig respons, oavsett patientens ålder eller var i kroppen tumören sitter, säger Ingrid Öra, överläkare och barnonkolog vid Karolinska universitetssjukhuset/Skånes universitetssjukhus Lund.

TRK fusionscancer är en ovanlig sjukdom och drabbar inte mer än några tusen patienter i Europa årligen. Den drabbar både barn och vuxna och uppstår med varierande frekvens hos olika cancertyper. TRK fusionscancer uppkommer när en NTRK-gen fusionerar med en annan orelaterad gen, vilket ger ett förändrat TRK-protein. Det förändrade proteinet, TRK-fusionsprotein, blir överaktivt och orsakar en signalström. Dessa TRK fusionsproteiner fungerar som pådrivare och ger bränsle åt spridningen och tillväxten av patienternas cancer, oavsett var den ursprungligen sitter i kroppen. Larotrectinib, en oral och starkt selektiv TRK-hämmare, utvärderades i kliniska studier över 29 olika histologier med solida tumörer, inklusive lungcancer, sköldkörtelcancer, gastrointestinala tumörer (kolon, cholangiokarcinom, pankreas och appendix), spottkörtelcancer, sekretorisk bröstcancer, cancer i mjukdelar hos vuxna och barn (infantilt fibrosarkom med flera). Läkemedlet har också visat sig ha effekt på primära CNS-tumörer (gliom och glioblastom) såväl som hjärnmetastaser, oavsett ålder och tumörhistologi.

Endast genom särskilda test kan NTRK genfusioner eller TRK fusionsproteiner upptäckas. Det kan vara så kallade NGS-test (Next Generation Sequencing) eller immunohistokemitest (IHC). IHC är ett användbart screeningverktyg, men eftersom det testet upptäcker både TRK protein och TRK fusionsprotein behöver patienten genomgå ytterligare ett test, såsom NGS-test. Endast patienter med fastställd NTRK genfusion ska erhålla behandling med larotrectinib.

(1) Tumör-agnostisk terapi riktas mot sjukdomens genetiska och molekylära egenskaper oberoende av cancertyp eller var i kroppen cancern startat. Ett tumör-agnostiskt läkemedel kan således användas för behandling av alla cancerformer som har den specifika mutationen eller biomarkören som läkemedlet riktas mot.

Ämnen

Taggar


Om Bayer
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. 2018 hade Bayer cirka 117 000 anställda och en försäljning på 39.6 miljarder euro. Kapitalkostnaderna uppgick till 2,6 miljarder euro och investeringarna i forskning och utveckling till 5,2 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Relaterat material

Relaterade nyheter

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring.

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. Under räkenskapsåret 2019 hade koncernen cirka 104 000 anställda och omsatte 43,5 miljarder euro. Investeringarna uppgick till 2,9 miljarder euro, R&D-kostnader till 5,3 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Bayer AB
Berzelius väg 35
169 26 Solna