Gå direkt till innehåll
Bengt Dahlgren och Ingenjörer utan gränser förnyar sitt partnerskap

Nyhet -

Bengt Dahlgren och Ingenjörer utan gränser förnyar sitt partnerskap

Bengt Dahlgren förnyar sitt strategiska samarbete med Ingenjörer utan gränser i ytterligare två år. Bengt Dahlgrens stödjer och samverkar med Ingenjörer utan gränser dels ekonomiskt, dels genom deltagande i de projekt och aktiviteter som EWB-SWE genomför i Sverige och utomlands.

Som guldpartner sedan 2015 har Bengt Dahlgren stöttat Ingenjörer utan gränser med expertis, kunskapsdelning och bidrag, särskilt till projekt i Tanzania. Genom ytterligare stöd till Ingenjörer utan gränser kommer anställdas engagemang att utvidgas ytterligare såväl vad gäller internationella projekt som nationella aktiviteter.

”Samarbetet med Ingenjörer utan gränser är givande för såväl vårt företag som för våra medarbetare och rimmar väl med vårt hållbarhetsarbete. Denna förnyelse är mycket spännande för båda organisationerna och bekräftar det långvariga förhållandet som etablerats. ” – Sofie Jansson, Bengt Dahlgren,

”Bengt Dahlgren var vår första samarbetspartner och vi är stolta över det samarbete vi har byggt genom åren. EWB-SWEs arbete med Bengt Dahlgren är ett exempel på hur partnerskap genom samarbetsaktiviteter är viktiga för vårt uppdrag. Vi är mycket nöjda med denna förnyelse. ” kommenterade Jan Byfors, ordförande för Ingenjörer utan gränser.[1]

För mer information:

Sofie Jansson

HR-chef – Bengt Dahlgren

sofie.jansson@bengtdahlgren.se

Shima Dehvari

Bengt Dahlgren 

shima.dehvari@bengtdahlgren.se 

Noemie Gonzalez

Corporate Partnership Coordinator – Ingenjörer utan gränser

noemie.gonzalez@ewb-swe.org

---

Ingenjörer utan gränser är en ideell organisation som arbetar med utmaningar kopplade till FN:s utvecklingsmål, både i Sverige och runt om i världen. Genom förbättringar i skola, jämlikhet, energifattigdom och tillgång till vatten och sanitet strävar vi efter att göra en hållbar och långsiktig inverkan med vårt arbete, för lokalsamhällen och jorden som helhet. Läs mer här: https://sv.ewb-swe.org/[2]

Ämnen

Samhällsbyggnadskonsulterna

Vi vill vara en föregångare i bygg- och fastighetsbranschen till effektiva, miljövänliga och motståndskraftiga fastigheter för människor att må bra i. Vi är samhällsbyggnadskonsulterna.

Bengt Dahlgren
Sverige