Gå direkt till innehåll
Föreklokt brandskyddsprojekt i Burseryd

Nyhet -

Föreklokt brandskyddsprojekt i Burseryd

Det uppstod brandtillbud i fabriken 10–20 gånger om året. Gnistor och glödbränder i härdningsugnarna fick släckas av personalen. Efter kartläggning och åtgärdsprogram är bränderna nere på noll. Företagets eget team har jobbat ihop med experterna från Bengt Dahlgren.

Signode i Burseryd (tidigare Burseryds bruk) tillverkar emballageband i stål. Processen innebär bland annat härdning av lackfärg i induktionsugnar, byggda på höjden. Det var i dessa så kallade torn med ugnar och tillhörande rökgaskanaler som många av bränderna utbröt.

När Camilla Oskarsson började som fabrikschef 2018 reagerade hon över de många brandtillbuden.

– Det hade blivit normaliserat, en del av jobbet, att släcka glödbränder i ugnarna. Personalen var också skicklig på att släcka snabbt och ta hand om efterarbetet.

Camilla Oskarsson tillträdde som fabrikschef i Burseryd 2018. Nu jobbar hon med arbetsmiljö och förbättringsarbete i både Burseryd och andra delar av Signodekoncernen.

Det hände att räddningstjänsten fick rycka in och vid något tillfälle fick operatörer behandlas med syrgas efter att ha andats in rök. Men oftast släckte de anställda på egen hand i tidigt stadium. Det blev sällan större skador på inventarier och maskiner.

I fabrikens historia finns dock en storbrand; en av produktionslinjerna stod stilla i mer än ett halvår 2008 när ett av tornen blivit förstört i en brand och fick byggas upp på nytt. Men även om de flesta tillbuden var små och hanterliga – på en arbetsplats ska det ju inte brinna över huvud taget, tyckte Camilla Oskarsson. Hon satte ihop ett team med kompetenser inom företaget för att komma till botten med problemet.

– När vi hade nått så långt vi kunde tillsammans med den lokala räddningstjänsten tog vi hjälp av Bengt Dahlgren. De har expertis vi inte har själva.

För riskingenjör Kristin Lindström från Bengt Dahlgren blev det en ovanligt intressant uppgift.

– Här gick det inte att använda någon modell från tidigare uppdrag. Vi fick gå in med ”ett tomt papper” och vår kunskap om brandteori, riskteori och riskhanteringsprocessen.

– Det som gör uppdraget extra speciellt är dess tydliga resultat. Vi arbetar oftast för att förebygga oönskade händelser. Det innebär att vi inte ser resultatet lika tydligt som i detta fall när aktuella händelser upphör.

Kristin Lindström är brand- och riskingenjör och chef för Bengt Dahlgrens riskverksamhet.


Kartläggningen inbegrep också en omvärldsanalys för att undersöka om det finns liknande erfarenheter i branschen. Både Kristin Lindström och Camilla Oskarsson nämner kontakten med färgleverantörerna som en intressant del av utredningen. Bland annat såg man över möjligheterna att ändra sammansättningen i färgen för att eventuellt ändra flamtemperatur och antändningstemperatur.

– Vi gjorde vissa justeringar, det blev ingen avgörande skillnad men leverantörerna var hjälpsamma och engagerade. De följer utvecklingen och vårt arbete med stort intresse, säger Camilla Oskarsson.

Färgrester som fastnar i ugnarna var en av sårbarheterna i processen. I fabriken har man nu ändrat rutinerna för hur ugnarna rengörs.

–Det tar tid och innebär ändrat arbetssätt, men det tar ju också tid att släcka bränder och hantera följderna av dem, säger Camilla Oskarsson som möttes av en viss tveksamhet i början inför satsningen på brandsäkerhet.

Dessutom innebar varje brandtillbud en kostnad i form av produktionsbortfall, materialförlust och miljöpåverkan.

Listan över åtgärder som fabrikens team och konsultrapporten kommit fram till är lång. Kristin Lindström betonar att det inte är meningen att alla åtgärdsförslag nödvändigtvis ska genomföras och framför allt inte samtidigt. Riskhantering handlar om att prioritera och att väga riskreducerande effekt mot praktiska och ekonomiska aspekter. Arbetet handlar minst lika mycket om beteenden och kultur som tekniska lösningar. På arbetsplatsen har brandövningar och utbildning kring säkerheten blivit viktigare.

– Våra operatörer är skickliga på att upptäcka bränder och släcka. Nu, när det inte brinner så ofta, får kompetensen upprätthållas med fler brandövningar i stället, kommenterar Camilla Oskarsson.

När utredningen var klar fortsatte Signodefabriken samarbetet med Bengt Dahlgren.

Kristin Lindströms kollega Daniel Sirensjö har hjälpt företaget att driva implementeringen av ett antal åtgärdsförslag men även fortsatt att bistå med expertis inom brandsäkerhet och riskhantering vid behov. En av åtgärderna som fabriken valde att vidta hösten 2022 var installation av ett släcksystem. Det har ännu inte (maj 2023) utlöst en enda gång.

Senaste större incidenten, när räddningstjänsten fick rycka ut, var i maj 2020. 2022 och fram till maj 2023 har det inte varit något tillbud i fabriken. Det nyinstallerade sprinklersystemet har inte behövt utlösas. Källa: Signode i Burseryd

Varumärkeslöftet för Bengt Dahlgrens riskverksamhet är ”Vi gör dig föreklok, aldrig efterklok”. Satsningen i Burseryd är ett exempel på vad detta kan innebära i praktiken hos en industrikund.

– Det är så roligt att se att god prioritering med förebyggande åtgärder från Camilla och övriga verksamheten i Burseryd har gett effekt, säger Kristin Lindström.

Camilla Oskarsson begärde pengar från koncernledningen hos Signode till satsningen på brandsäkerhet. När ledningen skulle få redovisningen av projektet i början av 2023 gick det att göra en tydlig graf över resultatet. Från tiotalet incidenter om året till inga alls sedan november 2021. Ett lyckosamt utfall långt över förväntan.

Relaterade länkar

Ämnen

Samhällsbyggnadskonsulterna

Vi vill vara en föregångare i bygg- och fastighetsbranschen till effektiva, miljövänliga och motståndskraftiga fastigheter för människor att må bra i. Vi är samhällsbyggnadskonsulterna.

Bengt Dahlgren

Sverige