Gå direkt till innehåll
Lars Strömdahl
Lars Strömdahl

Pressmeddelande -

Bengt Dahlgrens Lars Strömdahl väljs till ordförande för Riskkollegiet

Riskkollegiet är en ideell förening med syfte att öka kunskapen om risker, hur de uppfattas och hanteras. RK:s medlemmar utgör ett nätverk för personer intresserade av riskfrågor.

"Jag känner mig glad och hedrad för att ha blivit vald till ordförande för Riskkollegiet och jag ser fram emot att bidra med mitt engagemang i verksamheten och dess fortsatta utveckling! Mitt engagemang i styrelsen sträcker sig tillbaka till 2015 i olika befattningar och det känns nu naturligt att fördjupa detta genom att ta över som ordförande och jag vill tacka medlemmarna för förtroendet" säger Lars Strömdahl

Lars kommer fortsätta arbetet tillsamman med resterande styrelse:
Ulrika Sahlin (Lunds universitet), Johan Ingvarsson (Lunds tekniska högskola), Nils Sandberg (SSM), Per Stromsjö, Kristin Gustafsson (Karlstads universitet) och Mattias Lantz (Uppsala universitet).

För att stödja styrelsen/medlemmarna i bedömningar och ställningstagande samt utse pristagare för Riskkollegiets priser finns ett kopplat Vetenskapligt råd bestående av framstående forskare från flertalet av landets lärosäten. Riskkollegiets medlemmar utgör ett nätverk för personer som är intresserade av riskfrågor, vilket ger en bred tvärsektoriell medlemsbas. Bakom verksamheten står bland annat ett antal stödjande organisationer till exempel Strålsäkerhetsmyndigheten, Livsmedelsverket och Energiföretagen. Föreningen har ca 200 medlemmar i Sverige vilket gör den till den största i sitt slag.

En stor del av Riskkollegiets verksamhet är inriktad på att arrangera seminarier och nätverksträffar till förmån för medlemmarna. Kollegiet står även bakom ett antal skrifter kring riskhantering som fått betydande genomslag. Lars har genom sitt långvariga engagemang i styrelsen bidragit till att forma och rikta Riskkollegiets nuvarande strategiska inriktning, byggt upp nätverk samt bidragit till utveckling inom riskområdet genom alla de seminarier och diskussioner som han bidragit i.

Riskkollegiet vill:

  • skapa förutsättningar för ett utbyte av kunskap och erfarenhet om riskfrågor mellan olika samhällssektorer och vetenskapsdiscipliner
  • verka för en effektiviserad kommunikation mellan lekmän experter och beslutsfattare
  • verka för tillkomsten av välunderbyggda beslutsunderlag
  • stimulera forskning inom området och då främst tvärvetenskaplig sådan
  • främja internationellt samarbete

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad.

Kontakter

Martina Mattsson

Martina Mattsson

Presskontakt Marknadsansvarig 0734-258151

Samhällsbyggnadskonsulterna

Vi vill vara en föregångare i bygg- och fastighetsbranschen till effektiva, miljövänliga och motståndskraftiga fastigheter för människor att må bra i. Vi är samhällsbyggnadskonsulterna.

Bengt Dahlgren
Sverige