Gå direkt till innehåll
Bengt Bergqvist (Bengt Bergqvist Energianalys AB) och Eddy Chabo (Bengt Dahlgren AB)
Bengt Bergqvist (Bengt Bergqvist Energianalys AB) och Eddy Chabo (Bengt Dahlgren AB)

Pressmeddelande -

Bengt Dahlgrens Eddy Chabo med i arbetet med att uppdatera injusteringsskriften T12:an

Att få luftbehandlingssystem i byggnader att fungera som det är tänkt kan vara nog så svårt och kräver både noggranna förberedelser och goda kunskaper i injusterings- och mätteknik. 1981 gavs skriften "T12:1981 Injustering av luftflöden i ventilationsinstallationer" ut av Statens råd för byggnadsforskning som ett stöd för injusterare,entreprenörer, projektörer och andra aktörer i arbetet för att få välfungerande luftbehandlingssystem. Sedan dess har mycket hänt och mycket har behövts uppdateras.

Bengt Bergqvist (Bengt Bergqvist Energianalys AB) fick uppdraget att uppdatera den så kallade ”T12:an”, som varit ett viktigt referensdokument till AMA. Han har tillsammans med Eddy Chabo (Bengt Dahlgren AB) arbetat under en lång period för att förbättra och modernisera denna. Detta har resulterat i skriften ”Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem”. I AMA VVS & Kyla 19 finns, utöver uppdaterade krav kring förutsättningarna för injusteringen, nu även en hänvisning som säger att injustering enligt proportionalitetsmetoden ska följa arbetssättet som är beskrivet i just denna skrift . Eddy och Bengt har i samråd uppdaterat riktlinjerna och kraven till den nya skriften som Svensk Byggtjänst ger ut.

”En behövlig uppdatering och vidareutveckling med rättelser av injusteringsskriften T12 ifrån 1981 är utförd, där behövliga krav och riktlinjer för olika system har justerats och reviderats. Ett mycket intressant och hedersfyllt uppdrag när Bengt Bergqvist hörde av sig och frågade om vi skulle uppdatera och vidareutveckla den gamla injusterings skriften T12 ifrån 1981 till en ny utgåva tillsammans. Det har varit ett mycket trevligt och intressant att få jobba ihop med Bengt med detta” säger Eddy Chabo.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad.

Presskontakt

Martina Mattsson

Martina Mattsson

Presskontakt Marknadsansvarig Koncern & Stockholm Bengt Dahlgren AB 0734-258151

Teknikkonsult inom samhällsbyggnad

Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsultföretag som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen.

Företaget grundades 1952, och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges ledande oberoende konsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Bengt Dahlgren-koncernen har cirka 600 medarbetare som verkar i hela landet men även internationellt.

Läs mer på www.bengtdahlgren.se

Bengt Dahlgren
431 37 Mölndal
Sverige