Gå direkt till innehåll
Kompletta återbruksinventeringar som omfattar både byggvaror och installationer

Pressmeddelande -

Kompletta återbruksinventeringar som omfattar både byggvaror och installationer

Som första aktör i Sverige erbjuder vi tillsammans med konsultföretaget Kompanjonen kompletta återbruksinventeringar som omfattar både byggvaror och installationer.

Bengt Dahlgren inleder nu ett samarbete med konsultföretaget Kompanjonen avseende återbruksinventering och konsultation inom återbruk. Återbruk är en het fråga i byggbranschen då branschen står för en stor del av det avfall som alstras i Sverige samt genererar stora utsläpp av CO2. Genom att återbruka byggmaterial och installationer kan vi tillsammans med övriga aktörer i branschen bidra till att minska avfallsmängderna och klimatpåverkan.

”I och med detta samarbete hoppas vi att byggbranschen får upp ögonen för återbruk av lämpliga installationer. I ett ombyggnadsprojekt står installationer för en stor del av klimatpåverkan så där kan återbruk göra stor skillnad”, säger Erik Bolander, VD Bengt Dahlgren Stockholm

Ämnen

Kategorier


Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad.

Kontakter

Martina Mattsson

Martina Mattsson

Presskontakt Marknadsansvarig 0734-258151
Samuel Reinwalds

Samuel Reinwalds

Presskontakt Marknadsansvarig 031-7202535

Samhällsbyggnadskonsulterna

Vi vill vara en föregångare i bygg- och fastighetsbranschen till effektiva, miljövänliga och motståndskraftiga fastigheter för människor att må bra i. Vi är samhällsbyggnadskonsulterna.

Bengt Dahlgren
Sverige