Pressmeddelande -

Ny VD på Bergs Hyreshus AB

Sven-Erik Freskgård är nu tillförordnad VD på det kommunala fastighetsbolaget Bergs Hyreshus AB. Han har tidigare varit fastighetschef i bolaget.

- Efter ett år som pensionär är jag åter i sadeln. Jag har en lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och började min bana i Bergs kommun för snart 39 år sedan. Det här är ett roligt jobb, med kunniga kollegor som jobbar hårt i en slimmad organisation, säger Sven-Erik Freskgård.

- Vi har en viktig funktion i Bergs kommun med uppgifter som är av varierande slag. Vår primära uppgift är att tillgodose behovet av bostäder och lokaler i kommunen.

Verksamheten i Bergs Hyreshus kommer att införlivas i Bergs kommuns nybildade Fastighet och IT-nämnd, vid årsskiftet 2019-2020. All personal kommer att erbjudas tjänst i den nya organisationen. Sven-Erik Freskgård har uppdraget som tf VD tills chef för Fastighet och IT-nämnd rekryterats.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagsinformation

Regioner

  • Berg

Bergs Hyreshus AB är ett kommunalt fastighetsbolag ägt av Bergs kommun. Bolaget äger och förvaltar drygt 700 lägenheter samt kommersiella-, industriella- och kommunala lokaler. Beståndet finns spritt inom hela Bergs kommun, med en koncentration till centralorten Svenstavik. Bolaget har ungefär 20 anställda och har sitt kontor och säte i Hackås.

Kontakter

Sven-Erik Freskgård

Presskontakt VD 068716452

Relaterat innehåll