Äldreboenden får digitala kulturbesök

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2019 14:20 CET

Två av landets största musikinstitutioner har tagit fram nya sätt att möta publik inom vård och omsorg. Genom att kombinera fysiska och digitala kulturmöten är syftet att skapa nya upplevelser för personer som har svårt att själva söka sina musikupplevelser. – Kulturen är på många sätt livsnödvändig för oss , säger Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen och läkare.

Med konsten som stöd för nyanlända

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 11:56 CEST

Kan konst vara ett psykosocialt stöd för ensamkommande unga? I konstprojektet ”Express Yourself with Art” deltog nyanlända ungdomar i skapande aktiviteter på Kulturhuset i Stockholm. Erfarenheterna av konstnärliga aktiviteter som en resurs för ökat välmående ska nu spridas till bland annat personal vid asylboenden och pedagoger inom skapande verksamheter.

Familjen Kamprads stiftelse ger anslag till forskning om kultur i vården

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 11:59 CEST

Stiftelsen beviljar ett anslag om 1,6 miljoner för att genomföra en studie om betydelsen av digital kultur för personer i en vårdsituation. Projektet genomförs av Göteborg universitet i samarbete med Betaniastiftelsen, Göteborgs Symfoniker och Musik i Syd.

Ny avgiftsfri webbutbildning i palliativ vård

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 11:53 CET

Alla människor i Sverige har rätt till god vård i livets slutskede oavsett sjukdom, ålder eller bostadsort. Än är vi dock långt ifrån målet med en jämlik palliativ vård och Socialstyrelsen konstaterar att det behövs stora utbildningsinsatser inom området. En ny webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC, ska nu höja kunskapsnivån inom svensk vård och omsorg.

Nu startar Kulturarenan.se – kultur på nätet för personer i vårdmiljöer

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 11:51 CET

Ungefär 1,1 miljoner personer i Sverige befinner sig i någon form av vårdsituation. För många innebär bristen på kulturupplevelser sänkt livskvalitet. Med Kulturarenan.se, en samlingsplats på nätet med konserter och föreställningar för den som inte själv kan ta sig till scenerna, öppnas helt nya möjligheter.

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • moboa.acrosaosyq.sqmvenjnsbhsotgn@tzbekltaebniuzasxvtilzftigeldyseixn.banulz
  • +46 (0)73-0285801

Om Betaniastiftelsen

Utvecklar vård och omsorg utan vinstsyfte

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver vi tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom våra profilområden: palliativ vård, existentiellt stöd och kriskommunikation. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformen Palliationsakademin.se, samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Adress

  • Betaniastiftelsen
  • Högbergsgatan 13
  • 116 20 Stockholm
  • Sverige