Gå direkt till innehåll
Foto: Christian Gustavsson/Betaniastiftelsen
Foto: Christian Gustavsson/Betaniastiftelsen

Pressmeddelande -

Kulturarenan som samlingsplats för digital scenkonst

I isolering och höstmörker är behovet av kultur som allra störst. Konst och musik bidrar till tröst, stöd och sällskap i svåra tider.

Och när inte vi kan komma till kulturen – kommer kulturen till oss!

Via plattformen Kulturarenan samlas digitalt förmedlade scenkonstupplevelser från Sveriges scener.

Coronapandemin har satt ljus på behovet av digitalisering inom kulturvärlden. Utvecklingen har gått i rekordfart och idag finns ett stort utbud av digitalt förmedlade konserter, scenföreställningar och utställningar att ta del av.

Kungliga Operan var snabba med att skapa sin tjänst Operan Play, som var på gång redan innan pandemin, och därefter följde Dramaten Play, Riksteatern Play, Östgötateaterns och Norrköpings Symfoniorkesters digitala scener med flera. Musikinstitutioner som Göteborgs Symfoniker, Musik i Syd, Konserthuset Stockholm, Studio Acusticum och Berwaldhallen har lång erfaranhet av digital kulturförmedling och har idag ett väldigt stort utbud av konserter online.

– När vi startade GSOplay för åtta år sedan var det med målet att göra den klassiska musiken tillgänglig för fler och redan innan pandemin drabbade oss var vårt digitala konserthus ett fönster mot hela världen. Den här tiden har lärt oss mycket om värdet av musiken som enande kraft och konstnärliga upplevelsers gränslösa roll när människor möter en svår situation, säger Sten Cranner vd och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker.

Förra veckan (17/11) kom Aftonbladets Cecilia Djurberg med förslag på konkreta lösningar för att ytterligare tillgängliggöra kulturen när behoven av stöd och sällskap återigen ökar. Ett av förslagen var en samlingsplattform för streamad scenkonst som når alla och ger utövarna både jobb och skälig ersättning. Ett väldigt viktigt initiativ för ett jämlikt och brett kulturutbud.

Sju av Sveriges största scenkonstinstutioner menar att samlingsplatsfunktionen finns i Kulturarenan.

Kulturarenan har sedan 2017 samlat digitalt förmedlade kulturupplevelser för dem som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till scenerna. Tjänsten drivs av Betaniastiftelsen i samverkan med kultur- och vårdaktörer över hela landet och är utvecklad i samarbete med Piteå kommun och med stöd från Kulturrådet och Region Norrbotten.

– Kulturarenan är en fantastisk samlingsplats för onlinekultur som välkomnar, paketerar, tar hand om och guidar sin publik på samma omsorgsfulla sätt som dom fysiska mötesplatserna, sägerRoger Norén, konserthuschef på Studio Acusticum.

Tjänsten erbjuder dock inte jobbmöjligheter för kulturarbetare och står därmed inte i kontrast till andra initiatv. Med en tvärsektoriell helhetssyn på sambandet kring scenkonstproduktion och publik bidrar Kulturarenan däremot till ökad tillgänglighet, vilket kan motivera kulturen att producera på nya sätt, mottagarmiljöer som vård och omsorg att stärka möjligheterna för delaktighet, och därigenom skapas också nya jobbmöjligheter och kompetenser.

– Det fina med Kulturarenan som plattform är att den pekar tillbaka till kulturens egna play-miljöer, vi guidar publiken till de platser och scener där innehållet hör hemma. Därmed respekterar, och synliggör vi för användaren, det stora arbete som görs hos kulturaktörerna och avsändaren blir tydlig, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

Syftet med Kulturarenan är att scenkonst ska vara tillgängligt genom hela livet, även när sjukdom, ålder eller annat står i vägen för fysiska kulturbesök. Vi vet att konst och musik bidrar till tröst, avledning och sällskap vid svår sjukdom, i livets slutskede och i sorgebearbetning. Där kan Kulturarenan bli ett verktyg för vård och omsorgspersonal, att erbjuda kultur som ett existentiellt stöd. Nu är verkligheten en annan och vi är alla i behov av kulturupplevelser utanför de fysiska scenerna. Vi ser att Kulturarenan kan möta människans behov i pandemin genom att samla och synliggöra kulturupplevelser online.

Med nätverksbaserad samverkan kan vi även minska kostnader och administration kring avtal och rättigheter, samtidigt som pressen för respektive kulturaktör att producera mycket och ofta minskar, eftersom publiken får ett större utbud genom samlingsfunktionen.

Kulturarenan samverkar även med kulturaktörer kring forskning, utbildning, kommunikation och nya produktionsmodeller för att möta dem som inte kan ta sig till scenerna. Ett exempel är forskningsprojektet Digitala kulturmöten i samverkan mellan Betaniastiftelsen, Göteborgs Symfoniker, Musik i Syd och Göteborgs universitet. Här togs nya produktionsmodeller som kombinerar levande och digitala kulturbesök fram, och forskare undersökte betydelsen av digitala kulturmöten för äldres hälsa och välbefinnande. Kulturarenan har även varit delaktiga i utvecklingen av Operan Play genom att livesända och följa upp ett antal lunchkonserter på flera orter i Sverige.

– Redan tidigt i vår lansering av Kungliga Operans digitala plattform Operan Play sände vi ut konserter till vårdhem och äldreboenden, ett initiativ i samarbete med Betaniastiftelsen och Kulturarenan som var mycket uppskattat. Samarbetet ärett självklart sätt att vara tillgänglig för äldre och andra i riskgruppen för covid-19 och helt i linjemed de nationella kulturpolitiska målen där ”alla ska alla ha möjlighet att delta i kulturlivet”, säger Birgitta Svendén, VD och operachef för Kungliga Operan.

Kulturarenan uppmuntrar alla initiativ som bidrar till att stärka scenkonstens förutsättningar för ett ändamålsenligt tillgänglighetsarbete – något vi inte kan vara utan som samhällssituationen ser ut idag.

Undertecknat:

Betaniastiftelsen/Kulturarenan, Göteborgs Symfoniker, Musik i Syd, Konserthuset Stockholm, Kungliga Operan, Studio Acusticum, Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester

Ämnen

Kategorier


Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver Betaniastiftelsen tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom profilområdena: palliativ vård och existentiellt stöd. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformarna Palliationsakademin.se och Livsakademin.se, samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Presskontakt

Ulrika Lind

Ulrika Lind

Presskontakt Utvecklingschef +46 (0)76 7882853 Hemsida

Kerstin Janemar

Presskontakt Kommunikatör 073 02 85 801 Hemsida

där livsfrågor får ta plats

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse utan vinstsyfte som med en helhetssyn på människan erbjuder utbildning och fortbildning för dig som möter människor i utsatta livssituationer. Med kompetensutveckling inom stiftelsens tre fokusområden existentiellt stöd, palliativ vård och kultur & hälsa vill vi få människor att växa och utvecklas. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformarna Palliationsakademin.se och Livsakademin.se, samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Betaniastiftelsen
Högbergsgatan 13
116 20 Stockholm
Sverige