Gå direkt till innehåll
Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen
Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Pressmeddelande -

Kulturarenan som stöd i kris

Med anledning av coronaviruset begränsas människors rörlighet, sociala och kulturella aktiviteter. Särskilt äldre och redan sjuka drabbas av isolering och begränsat sällskap.

Digitalt förmedlade kulturupplevelser, via Kulturarenan, kan bli ett stöd och ett sällskap för äldre och redan sjuka som tvingas isolera sig.

– Kulturarenan kan bidra till hopp, tröst och förströelse i en tid av kris, säger Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen och överläkare. 

Den senaste månaden har kulturaktörer ställt in konserter och föreställningar, biosalonger och museum har stängts. Samtidigt ser vi att nya digitala kulturmöten skapats. Idag finns det ett stort digitalt kulturutbud att ta del av från kulturaktörer över hela Sverige.

På Kulturarenan tillgängliggörs det digitala kulturutbudet, för den som har svårt att söka sina egna kulturupplevelser. Kulturarenan kan bli ett stöd för vård- och omsorgspersonal, samt närstående, att fortsatt guida äldre och sjuka till kulturupplevelser, även när besök inte längre tillåts på äldreboenden och sjukhus.

– När möjligheterna begränsas att träffa varandra, då kan det kännas som att tiden står stilla, det blir ensamt och tomt. Då har man behov av varma ögonblick och kanske är det en konsert med en favoritartist. Jag tror att musiken kan ge mycket glädje men även trösta och lugna, säger Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare Socialtjänsten i Piteå kommun med lång erfarenhet som undersköterska.

I en studie genomförd på Göteborgs universitet har man undersökt vad det innebär för äldre personer på särskilt boende att kunna ta del av kulturupplevelser digitalt. Resultatet visar att kulturmöten på särskilt boende har stor betydelse för äldre personers existentiella hälsa, livskvalitet och välbefinnande. En vetenskaplig artikel publiceras inom kort.

Med det stora utbudet av digitala kulturupplevelser som nu erbjuds blir det även tydligt att det inte är tillräckligt att tillgängliggöra kultur digitalt och att en målgrupp lämnas utanför. Idag saknar många stöd-, vård- och omsorgsboenden internet och skärmar, vilket är en förutsättningar för att ta del av kultur digitalt.

– Det är viktigt att förstå att kulturen inte blir tillgänglig bara för att den ”tillgängliggörs”. För att en kulturupplevelse ska till behövs teknisk utrustning och vårdpersonal eller närstående som kan hjälpa till, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

Betaniastiftelsen förhoppning är att kulturaktörer fortsätter satsa på tillgänglighet och digitala lösningar även när krisen är över.

– Vi ser fram emot ökat samarbete mellan samhällets olika sektorer för att förbättra möjligheterna att ta del av kultur för ökad livskvalitet, säger Ulrika Lind.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver vi tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom våra profilområden: palliativ vård, existentiellt stöd och kriskommunikation. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformarna Palliationsakademin.se och Livsakademin.se samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Presskontakt

Moa Roos Svensson

Moa Roos Svensson

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)73-0285801

Kerstin Janemar

Presskontakt Kommunikatör 073 02 85 801

Utvecklar vård och omsorg utan vinstsyfte

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver Betaniastiftelsen tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom profilområdena: palliativ vård och existentiellt stöd. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformarna Palliationsakademin.se och Livsakademin.se, samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Betaniastiftelsen
Högbergsgatan 13
116 20 Stockholm
Sverige