Gå direkt till innehåll
Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen
Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Pressmeddelande -

Ny studie om betydelsen av digital kulturtillgång i vården

I ett nytt samarbete ska operaföreställningar från The Metropolitan Opera (Met) göras tillgängliga för patienter och närstående i hemsjukvård. Samtidigt undersöks betydelsen av digital kulturtillgång för välbefinnande och existentiell hälsa hos patienter inom palliativ hemsjukvård.

Bakom projektet ”Kultur i Nära vård” står Betaniastiftelsen, Studio Acusticum och Göteborgs universitet.

Samhället står i en förändring där en stor del av vården flyttar hem. Här behöver kultur som existentiellt stöd följa med. Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för daglig kulturtillgång, men stöd behövs för målgrupperna.

I ett gemensamt projekt mellan Göteborgs universitet, Studio Acusticum och Betaniastiftelsen undersöks vidare sambanden mellan kulturtillgång och livskvalitet för personer som vårdas i hemmet eller på särskilt boende samt deras närstående.

– Vi vill undersöka om högkvalitativa operaupplevelser kan ge ökad livskvalitet för den här målgruppen, och vi tror det finns ett värde i att vi som idéburen stiftelse, som verkar i vården, finns med i det arbetet, säger Ulrika Lind, utvecklingschef Betaniastiftelsen.

En målgrupp saknas

Met är en pionjär och förebild i digitaliseringen av scenkonst. Deras livesändningar på bio har över 24 miljoner besökare sedan starten 2006. De visar opera på fler än 2 200 biografer i 70 länder, på sex kontinenter.

Men det finns fortfarande en målgrupp som är svår att nå: De människor som inte kan ta sig till varken operascen eller biograf, och som inte själva kan söka sina kulturupplevelser på grund av ålder, sjukdom eller annan funktionsvariation.

Därför ska nu operaföreställningar från The Metropolitan Opera genom en särskild licens för Betaniastiftelsen göras tillgängliga, via Kulturarenan.se, för patienter och närstående i hemsjukvård.

– Den digitala tekniken ger oss inte bara möjligheter att nå ut vitt och brett, den ger oss framförallt möjlighet att nå ut specifikt och träffsäkert. För den musikintresserade kan detta innebära att man fortsatt kan ta del av sin favoritmusik även om man är förhindrad att ta sig till scenerna. Musiken blir ens följeslagare i livets alla skeden, säger Roger Norén, konserthuschef Studio Acusticum.

Forskning om kulturtillgång i vården

Göteborgs universitet har, på initiativ av Betaniastiftelsen, 2018-2020 undersökt innebörder av musikupplevelser för äldre på särskilda boenden, samt deras närstående och vårdgivare. Studien inkluderar även upplevelser via digital kulturförmedling. Resultaten från studien visar att musikupplevelser väcker minnen, känslor och fascination, samt möjliggör gemenskap och ger upplevelser av harmoni och livskraft (Wijk & Jakobsson Ung 2020).

– Musiken kan inte ersätta medicinsk behandling, men är ett viktigt och kraftfullt komplement, som dessutom inte ger några biverkningar, säger Helle Wijk professor vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien, om resultatet.

Ämnen

Taggar


Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver Betaniastiftelsen tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom profilområdena: palliativ vård och existentiellt stöd. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformarna Palliationsakademin.se och Livsakademin.se, samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Presskontakt

Moa Roos Svensson

Moa Roos Svensson

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)73-0285801

Kerstin Janemar

Presskontakt Kommunikatör 073 02 85 801

Utvecklar vård och omsorg utan vinstsyfte

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver Betaniastiftelsen tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom profilområdena: palliativ vård och existentiellt stöd. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformarna Palliationsakademin.se och Livsakademin.se, samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Betaniastiftelsen
Högbergsgatan 13
116 20 Stockholm
Sverige