Gå direkt till innehåll
Illustration: Åsa Magnusson
Illustration: Åsa Magnusson

Pressmeddelande -

Nytt efterlevandestöd efter självmord

Sorgen efter självmord är ofta mer komplicerad än annan sorg och kan kännas omöjlig att ta sig igenom.

Därför har Betaniastiftelsen – i samarbete med psykiater och suicidforskare Ullakarin Nyberg, samt med stöd från Folkhälsomyndigheten och kunskapsstöd från Riksförbundet SPES – tagit fram ett närståendestöd riktat till den som sörjer en person som tagit sitt liv.

Betaniastiftelsen verkar sedan år 1900 med en helhetssyn på människan i en utsatt livssituation, och med målet att så många som möjligt ska känna livskvalitet, även när döden är närvarande.

– Med det här materialet vill vi visa på vägar genom sorgen, påminna om att du inte är ensam och att det finns tillgängligt stöd som är till just för dig. Kanske finner du att du för varje dag som går kommer närmare ett sätt att leva med din sorg, och att du i egen takt kan blicka framåt, säger Ulla Burman tf direktor Betaniastiftelsen.

Stödmaterialet ges ut i form av ett närståendehäfte med kompletterande film. Häftet innehåller information och verktyg för att ta sig igenom sorgen efter självmord, oavsett hur långt personen har kommit i sin sorgeprocess.

– Det här är en folder jag önskar hade funnits när min familj drabbades. Det går att leva med stora förluster. Men det är väldigt svårt att leva utan ett hopp om framtiden. Ett hopp om att man en dag kommer uppleva glädje och mening, vid sidan av sorgen. Ett hopp denna skrift vill förmedla, säger Björn Eklund, kommunikatör Riksförbundet SPES - Suicidprevention och Efterlevandes Stöd.

Författare Ullakarin Nyberg skriver bland annat om individuella sorgereaktioner, vanliga symtom vid sorg, kulturella skillnader, depression, religiösa tabun, besvär som kan kräva professionellt stöd, om polisens arbete efter oväntade dödsfall, om att stötta barn i sorg, om relationer som förändras och om tankar på vad som händer efter döden.

– Vår förhoppning är att häftets innehåll ska ge dig kunskap och vägledning som ökar din förståelse för sorgens natur och underlättar ditt sorgearbete, säger Ullakarin Nyberg.

Häftet är bildsatt av konstnären Åsa Magnusson som själv har förlorat sin son i självmord och använt bildskapande som ett sätt att bearbeta sorgen efter sonen Loves död.

– Nu är jag med och bidrar till något som jag skulle velat haft själv. Jag har inte sett något liknande förut. Här känner jag verkligen att bilderna kan komplettera texten. Häftet lyfter bland annat att självmord inte alltid är en följd av psykisk ohälsa, det kan handla om existentiella frågor och tillfällig livssmärta, säger Åsa Magnusson.

I en kompletterande film, i regi av Reuben Sallmander, får vi möta fem närstående till Hamid som tog sitt liv för fem år sedan. Här berättar de närstående om olika stadier av sorgen, hur de har hanterat sin ilska, skuld, tro och kärlek för Hamid, samt hur de mår idag. Filmen gestaltas av skådespelare.

Efterlevandestödet är en del i Betaniastiftelsens suicidpreventiva satsning. En webbutbildning med fokus på samtal och livsfrågor är under produktion och blir tillgänglig från 2022, även denna med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Häftet finns att beställa i tryckt version för 20 kronor, samt att läsa digitalt och lyssna på avgiftsfritt, här!

Filmen finns tillgänglig för alla att se avgiftsfritt här!


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver Betaniastiftelsen tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom profilområdena: palliativ vård och existentiellt stöd. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformarna Palliationsakademin.se och Livsakademin.se, samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Presskontakt

Moa Roos Svensson

Moa Roos Svensson

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)73-0285801

Kerstin Janemar

Presskontakt Kommunikatör 073 02 85 801

Relaterade nyheter

Utvecklar vård och omsorg utan vinstsyfte

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver Betaniastiftelsen tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom profilområdena: palliativ vård och existentiellt stöd. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformarna Palliationsakademin.se och Livsakademin.se, samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Betaniastiftelsen
Högbergsgatan 13
116 20 Stockholm
Sverige