Gå direkt till innehåll
Palliation ABC är en webbutbildning i palliativ vård för hela vårdteamet. Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen
Palliation ABC är en webbutbildning i palliativ vård för hela vårdteamet. Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Pressmeddelande -

Palliation ABC utbildar vård- och omsorgspersonal över hela Sverige

Över 23 000 personer har gått webbutbildningen Palliation ABC. Det gör utbildningen till den största avgiftsfria webbutbildningen i palliativ vård.

Utbildningen är nu rikstäckande och har nått samtliga 290 kommuner i Sverige.

– Med en tillgänglig och avgiftsfri webbutbildning kan vi bidra till god och jämlik vård över hela landet. Palliation ABC ger en gemensam grund för vårdteamet att stå på, vilket skapar förutsättningar för att kunna bedriva god vård och omsorg utifrån det palliativa förhållningssättet, säger Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård, samt vårdutvecklare hos Betaniastiftelsen.

Palliation ABC togs fram 2018 av Betaniastiftelsen, i nära samverkan med Svenskt Demenscentrum. Syftet är att sprida kunskap och att öka möjligheterna till fortbildning i allmän palliativ vård. 

Ytterst är målet att bidra till kunskapsspridning så att den som är obotligt sjuk i Sverige kan få god palliativ vård oavsett sjukdom, ålder eller bostadsort och att närstående får det stöd de behöver och har rätt till.

– Det är av stor betydelse att personer som är i behov av palliativ vård kan få god vård under hela sjukdomsförloppet och en ökad livskvalitet oberoende av diagnos och var man bor i landet, säger Ulla Burman, tf direktor Betaniastiftelsen.

Nu har över 23 000 läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, sjukhuspräster och enhetschefer över hela Sverige gått Palliation ABC. Ytterligare 16 000 personer har påbörjat utbildningen.

På Servicehuset Tannefors, Bräcke diakoni, i Linköping har samtlig omvårdnadspersonal gått Palliation ABC.

– Utbildningen är enkel och lättförståelig. Den ger grundläggande kunskap och är ett bra verktyg för alla som jobbar inom äldreomsorgen, då vi ofta möter personer som är i ett palliativt skede och behöver vara professionella i mötet med boende och anhöriga, säger Petronella Carrizo, sjuksköterska och palliativt ombud.

Som en förlängning av utbildningen tar Betaniastiftelsen, tillsammans med Bräcke diakoni, fram en certifiering för god palliativ vård för enheter inom vård och omsorg som vill kvalitetssäkra den allmänna palliativa vården på sin enhet. Certifieringsmodellen är under utveckling och kommer erbjudas vårdenheter från våren 2022 (framskjutet på grund av covid-19).

– Förhoppningsvis kommer det här innebära en kvalitetssäkring av den palliativa vården, säger Maude Kardell Wahlbäck, välfärdsstrateg på Bräcke diakoni.

Ämnen

Kategorier


Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver Betaniastiftelsen tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom profilområdena: palliativ vård och existentiellt stöd. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformarna Palliationsakademin.se och Livsakademin.se, samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Kontakter

Joel Levonen

Joel Levonen

Presskontakt Kommunikatör Betaniastiftelsen 073 028 58 01

Relaterat innehåll

där livsfrågor får ta plats

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse utan vinstsyfte som med en helhetssyn på människan erbjuder utbildning och fortbildning för dig som möter människor i utsatta livssituationer. Med kompetensutveckling inom stiftelsens tre fokusområden existentiellt stöd, palliativ vård och kultur & hälsa vill vi få människor att växa och utvecklas. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformen Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Betaniastiftelsen

Högbergsgatan 13
116 20 Stockholm
Sverige