Gå direkt till innehåll
Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen
Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Pressmeddelande -

Tillgängliggör kultur inom vård och omsorg – med fler skärmar och bättre bredband

När äldre och sjuka nu isoleras och förbjuds besök blir kultur online allt viktigare. Men utan tillgång till internet och skärmar blir det omöjligt att ta del av de många initiativ till digital kultur som görs runt om i landet.

Många vård- och omsorgsboende och stödboenden saknar idag internet och/eller skärmar. Vi behöver snabba på den digitala infrastrukturen så att kultur blir tillgängligt för alla.

Det är en mänsklig rättighet att ”fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner”. Ny forskning från Göteborgs universitet (publiceras inom kort) visar att kulturmöten har stor betydelse för äldres existentiella hälsa, livskvalitet och välbefinnande. Särskilt i en tid av kris, isolering och begränsat sällskap kan digital kultur bli ett stöd och sällskap för äldre och redan sjuka.

– Kultur kan få oss att känna samhörighet, uttrycka och spegla känslor som vi annars tvingas bära ensamma, vilket är viktigt för oss människor både i tider av kris och annars, säger Lina Fridblom, verksamhetsutvecklare kultur på Studieförbundet Bilda.

Äldre människor och andra riskgrupper för covid-19 kan behöva isoleras året ut, säger nu EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, vilket ökar behovet av stöd, sällskap och förströelse genom digitala lösningar.

– Det är viktigt att förstå att kulturen inte blir tillgänglig bara för att den ”tillgängliggörs”. För att en kulturupplevelse ska till behövs i det här läget tillgång till internet och teknisk utrustning, samt hjälp att hantera den, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi med målet att ”hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband” till 2025. Men än är vi långt ifrån målet och många boenden kan idag inte ta del av det digitala utbudet på grund av bristande internet och teknik.

Med kampanjen #skärmtidtillalla vill Betaniastiftelsen, Studieförbundet Bilda och Studio Acusticum väcka frågan och behovet av att förbättra den digitala infrastrukturen inom vård och omsorg.

– För att kulturen ska kunna bli en rättighet för alla har vi påbörjat ett arbete för att säkerställa ett väl fungerande internet för så många människor som möjligt exempelvis kommunens stöd- och omsorgsboenden. Alla ska med, säger Roger Norén, konserthuschef på Studio Acusticum.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver vi tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom våra profilområden: palliativ vård, existentiellt stöd och kriskommunikation. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformarna Palliationsakademin.se och Livsakademin.se, samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Presskontakt

Moa Roos Svensson

Moa Roos Svensson

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)73-0285801

Kerstin Janemar

Presskontakt Kommunikatör 073 02 85 801

Utvecklar vård och omsorg utan vinstsyfte

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver Betaniastiftelsen tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom profilområdena: palliativ vård och existentiellt stöd. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformarna Palliationsakademin.se och Livsakademin.se, samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Betaniastiftelsen
Högbergsgatan 13
116 20 Stockholm
Sverige