Gå direkt till innehåll
Hopp och hinder från Regionteater Väst, juryvald föreställning Bibu 2020, foto: Lina Ikse.
Hopp och hinder från Regionteater Väst, juryvald föreställning Bibu 2020, foto: Lina Ikse.

Pressmeddelande -

18 juryvalda föreställningar till Bibu 2020!

I maj 2020 går den åttonde biennalen av stapeln i Helsingborg. Det produceras otroligt mycket scenkonst för barn och unga i Sverige, något inte minst årets jury har kunnat erfara. Barn och unga är prioriterade områden i kulturplaner nationellt och regionalt. 2020 är också året då barnkonventionen har blivit lag i Sverige. Samtidig kan vi också se hur neddragningar sker runtom i landet på just olika arenor för och med barn och unga  skola och kultur. Bibu startade 2006 med syfte att höja statusen för scenkonstområdet barn och unga. Med rådande politiskt klimat är det återigen än mer aktuellt att mötas, samtala och lyfta scenkonsten och barns rätt till att både uppleva och delta när det kommer till kulturella upplevelser.

I år kommer Bibu ha två temaspår under årets upplaga, utöver ordinarie program. Dels barnkulturforskning i samarbete med Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet. Dels temaspåret FUNKTION – att skapa fullödig och inkluderande scenkonst för en flerfunktionsnedsatt målgrupp. Ett samarbete med projektet Scen:se (bl a Folkteatern Gävleborg, Hudiksvall kommun, Riksteatern), som under förra året turnerade runtom i landet.

Först ut presenterar vi de juryvalda produktionerna.
​Elva personer – åtta jurymedlemmar och tre i det internationella rådet – med skilda bakgrunder, ålder och erfarenheter, har under nästan två års tid sett en mängd scenkonstproduktioner och kontinuerligt diskuterat med sina jurykamrater. Vägt, jämfört, argumenterat och slutligen beslutat om ett urval som nu presenteras för omvärlden. Totalt 14 svenska produktioner och fyra internationella produktioner bjuds in till biennalen i Helsingborg under Bibu 2020.

Det svenska urvalet är gjort utifrån produktioner som har haft sin premiär under 2018 och 2019 och som riktar sig till en målgrupp från 0 till 19 år. Både juryn och internationella rådet har vinnlagt sig om representation i olika form – målgrupp, ålder, genre, geografisk spridning. Inte minst har begreppet konstnärlig kvalitet återkommande präglat samtalen, snarare än att arbeta utifrån en i förväg bestämd tematik.

Utöver juryvalda produktioner, presenterar biennalen ett program med ytterligare föreställningar samt seminarier, workshops och andra programaktiviteter. Vi har aldrig tidigare fått in så många seminarie- och workshopsförslag från scenkonstbranschen. Något som också visar på en angelägenhet inom branschen och att samtal om kultur är viktigare än någonsin.

Den 11 mars släpper vi hela programmet med ännu fler föreställningar, seminarier, workshops och andra programpunkter. 

Här nedan presenteras juryurvalet och på vår hemsida finns mer om de olika produktionerna och juryns motiveringar.

_____________________

Juryns urval av svenska produktioner

"Ett juryarbete som pågått under nästan två års tid är nu avslutat. Ett arbete som har skett med intresse och respekt för jurymedlemmarnas sinsemellan olika bakgrunder och kompetenser. Vi har lyssnat på och inspirerats av varandras perspektiv.

Vi har sett otroligt mycket scenkonst, både på plats i olika slags salonger över hela landet och framför skärmar med avfilmade föreställningar.

Vi har återkommande diskuterat begreppet kvalitet i relation till representation av olika slag. Vi har lagt oss vinn om att föreställningar med olika uttryck, skapade av konstnärer i olika sammanhang, producerade i olika delar av landet och för olika målgrupper, ska finnas representerade på festivalen. Vi är samtidigt medvetna om att vårt urval med nödvändighet är exkluderande.

Vi är glada och stolta över ett urval som innefattar en bredd i ämne, uttryck, genre och målgrupp – och är ett tydligt uttryck för kvalitet. Nu ser vi fram emot att vårt urval ska få möta publiken på Bibu!"

Juryn för Bibu 2020,
Victoria Alarik, danskonsulent och dansutvecklare på Göteborgs Stads kulturförvaltning
Hannah Alem Davidson, frilansskådespelare Göteborgs Stadsteater och Backa teater
Kristoffer Berglund, teaterchef Teater Västernorrland i Sundsvall
Irene Grahn, programproducent scenkonst barn & unga och dramapedagog Dunkers kulturhus, Helsingborg
Viktor Gyllenberg, frilansande cirkusartist och dansare
Pelle Hanæus, frilansande skådespelare och regissör
Olle Törnqvist, frilansande skådespelare, dramatiker och regissör
Marie Wallstén, avdelningschef på Kulturens hus i Luleå

Utvalda produktioner Bibu 2020
a place, Livekonstkollektivet Melo, dans, från 13 år, särskola
DNA – Dansa Nära Anhörig, Backa Teater, från 15 år, dans, teater*
Förhör, Örebro länsteater, från 13 år, teater
Gregarious, Soon Circus Company, från 4 år, cirkus
Hemligt, Banditsagor, 10-12 år, teater
Hopp och hinder, Regionteater Väst, 6-8 år, teater
Into the Roots, Fanny Kivimäki, från 13 år, dans
Rabbinens katt, Re:orient och Grus Grus, från 10 år, dockteater
Riddare av tusen äventyr, Potato Potato scenkonst, 13-15 år, teater
So Sorry, BamBam Frost/Riksteatern, från 13 år, dans
Snubben lättar på sitt hjärta, Skärholmen Kulturhuset Stadsteatern, från 14 år, teater
Tråkmånsafton, Kompani Giraff, 6-10 år, cirkus
Vilka är ni?, Ögonblicksteatern, från 8 år, teater
Vill ha hund, Dockteatern Tittut, från 2 år, dockteater

*På grund av jäv har Hannah Alem Davidson ej deltagit i urvalsbeslutet av denna produktion.

_____________________

Internationella rådets urval

"Våra samtal inför urvalet av de internationella föreställningarna har slingrat sig över enskilda konstnärskap, autenticitet, samtidskonst, scenkonst för de yngsta och om att bli drabbad och berörd.

Vi har vridit och vänt på våra förslag, oftast varit överens, men ibland har samtalen hettat till. Vi har förenats i spännande och intressanta diskussioner i en önskan att erbjuda några av de bästa föreställningar vi har sett, ofta på video, ibland live.

Vårt urval spänner över flera genrer, riktar sig till olika åldersgrupper och visar på olika arbetsmetoder, estetiker och målgrupper. Målsättningen har varit att hitta något lite annorlunda, något som startar diskussion och samtidigt underhåller – förhoppningsvis har vi lyckats."

Internationella rådet för Bibu 2020,
Niclas Malmcrona, verksamhetsledare på Svenska ASSITEJ
Sara Myrberg, konstnärlig ledare och skådespelare på Teater Tre
Anna Wennerbeck, konstnärlig ledare för Embla dans & teater

Utvalda produktioner Bibu 2020:
Bounce!, Compagnie Arcosm, Frankrike, från 7 år, dans
Future Beats, Theater o.N. Tyskland, från 6 mån till 2 år, musikteater
The Ballad of the Apathetic Son and his Narcissistic Mother, 21Common, Skottland, från 12 år, dansteater
The Listening Party, Ásrún Magnúsdóttir, Island från 12 år, dans

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Bibu är Sveriges ledande mötesplats med, för och om professionell scenkonst som vänder sig till barn och unga. Fokus ligger på ett antal juryvalda svenska och internationella uppsättningar. Tillsammans med ett omfattande seminarieutbud och olika samtalsforum, skapar scenkonstproduktionerna en arena för analys och diskussion kring områdets kvalitet, status och utvecklingsmöjligheter.

Scenkonstbiennalen för barn och unga startade år 2006 och genomförs sedan dess vartannat år. Under Bibu samlas runt 1 000 deltagare från länder i hela världen för att uppleva unika föreställningar, lyssna på aktuell forskning och konstnärliga samtal, debattera och umgås. Runt 8000 besök från vuxna samt barn och unga görs under Bibu.

Nästa biennal genomförs i Helsingborg 13-16 maj 2020.

Bibu 2020 genomförs med stöd av Kulturrådet, Region Skåne och Helsingborg stad. I samarbete med Helsingborg arena och Scen AB där Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs konserthus och evenemangsenheten ingår samt Dunkers kulturhus. Bibu AB som arrangerar biennalen ägs gemensamt av Teatercentrum och Svenska ASSITEJ.

Presskontakt

Niklas Borefors

Niklas Borefors

Presskontakt VD/verksamhetsledare 0723 - 09 15 13

Relaterat material

Relaterade nyheter