Gå direkt till innehåll
Från föreställningen Shakespeares hjärtslag, Scen:se
Från föreställningen Shakespeares hjärtslag, Scen:se

Pressmeddelande -

​Temaspåret FUNKTION – att vilja och våga skapa inkluderande scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsnedsättningar.

Under Bibu 2020 den 13-16 maj i Helsingborg kommer ett utökat program med temaspåret FUNKTION genomföras där ämnet funktion står i fokus - att skapa inkluderande scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsnedsättningar. Programmet innehåller ett antal föreställningar, seminarier, workshops och panelsamtal. FUNKTION möjliggör också ett utbyte mellan svenska och brittiska scenkonstnärer med inbjudna produktioner, föreläsare och scenkonstutövare. 


”Med Bibu som plattform kan scenkonstbranschen erbjudas detta utökade program i och med temaspåret FUNKTION - för att inspirera, sprida information och presentera konstnärligt utvecklingsarbete för en publikmålgrupp som väldigt sällan hör till den prioriterade.” säger Ingrid Fransson, verksamhetsledare/VD Bibu

Bibu är en av Sveriges viktigaste mötesplatser med, för och om professionell scenkonst för en ung publik. Sedan starten 2006 samlar festivalen vartannat år svensk och internationell scenkonstbransch att under fyra dagar uppleva scenkonst, nätverka, kompetensutvecklas och mötas.

FUNKTION är ett samarbete mellan Bibu, Scen:se och Folkteatern Gävleborg. Det utökade programmet genomförs med medel för projekt som stärker kultur i skolan som en del av Skapande skola på Kulturrådet samt med stöd ifrån Signatur – insamlingsstiftelse för musikfrämjande. 


”Att alla människor, oavsett funktionalitet, har rätt att ta del av kulturupplevelser är för många av oss en självklarhet. Men vi måste börja ifrågasätta hur vi kommunicerar våra publikgrupper och hur vi skapar konst för dem på deras villkor. Ett barn som varken kan se eller höra och har stora utmaningar med att förstå sin omvärld med sitt intellekt, hur kan hen få ta del av en scenkonstupplevelse som är relevant, tillgänglig och exklusivt skapat just för henne? Jag hoppas att temaspåret Funktion under Bibu skapar möjligheter till att inspirera, utveckla och tillgängliggöra scenkonstens villkor för personer med komplexa funktionsvariationer.”
Eva von Hofstén, projektledare Scen:se

Scen:se är ett treårigt projekt där konstupplevelser skapas för barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Scen:se syfte är att alla ska få möjlighet att uppleva kultur och konst oavsett funktionalitet eller behov. I sitt arbete under de senaste åren har Scen:se kommit att inse hur enormt stort behovet är. Efter varje föreställning säger lärare och assistenter samma sak: ”Det här är första gången vi blir inbjudna till en föreställning som är anpassad och skapad för våra elever”. Därför behövs det fler aktörer som arbetar på liknande sätt i landet.

Det saknas dock fortfarande djup kunskap för detta i Sverige och det är främsta anledningen till ett samarbete mellan Bibu och Scen:se. Utgångspunkten är ett antal frågeställningar; Hur kan vi som producerar scenkonst kommunicera och tillgängliggöra scenkonst för barn och unga med svårt intellektuella funktionsnedsättningar? Vilka kroppar syns och får synas på scenen? Hur kan vi utmana konventionerna för scenkonsten och hur kommunicerar vi med målgruppen. 

Scen:se är samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Glada Hudikteaterns supporterklubb, Folkteatern Gävleborg, Riksteatern Barn & Unga samt Hälsinglands Museum, finansieras av Allmänna Arvsfonden, Svenska Postkodstiftelsen, Region Gävleborg och Kulturrådet.

”I arbetet med Scen:se har frågorna tvingats bli ännu djupare: Hur gör man, när publikens sätt att uppleva världen möjligtvis är helt annorlunda än ens eget? Hur berättar man en berättelse för en person som kanske inte alls tänker i orsak och verkan, som kanske lever nästan enbart i ett nu, där dåtid och framtid sällan gör sig påminda? Hur får man kontakt med någon som är rädd för just kontakt? Hur berättar man en historia för någon vars största källa till intryck kanske är den personens hud? Och är det ens viktigt att det blir en historia, är det kanske helt andra former av upplevelser som faktiskt är den största behållningen?”
Erik Uddenberg och Anna Thelin, Folkteatern Gävleborg


Följande produktioner spelar under Bibu inom FUNKTION:

Sound Symphony, Independent Arts Projects, Skottland
En lekfull resa genom musik, ljud och tystnad. Föreställningen har många sensoriska element där publiken får känna musiken genom hela kroppen.

För barn från 8 år med flerfunktionsnedsättning och inom autismspektrum.

Stranden, Scen:se
En föreställning där skådespelarna tar tillvara på publikens reaktioner och upplevelsen skräddarsys för varje föreställning. Föreställningen är regisserad av Tim Webb från OilyCart Theatre i London, som under snart 30 år varit en av de stora föregångarna i att skapa scenkonst för barn och unga med funktionsvariationer.

För barn och unga som går i grundsärskolans ämnen/träningsklasser och gymnasiesärskolans individuella program.

Shakespeares hjärtslag, Scen:se
Baseras på Shakespeares pjäs Perikles och är regisserad av Kelly Hunter, tidigare skådespelare i Royal Shakespeare Company. Hon har genom Shakespeares texter och dess mångfacetterade karaktärer utvecklat en metod för att skapa inkluderande föreställningar för denna målgrupp.

För barn och unga inom grund- och gymnasiesärskolan, framförallt barn och unga inom autismspektrum.

Four Go Wild in Wellies, Indepen-dance 4, Skottland
Ett nyckfullt äventyr med toppiga mössor, halsdukar, tält som har sitt eget liv och så klart, allt som är roligt i wellies, dvs gummistövlar!

Indepen-dance 4 är ett inkluderande dansensemble från Skottland som fått mycket uppmärksamhet för sina innovativa och högkvalitativa turnéproduktioner. För förskola och grundsärskola

a place, Melo Collective
Rummet fylls av publik, dansare, musiker, sångare och studenter från Kung Saga särskolegymnasium och Kungliga Svenska Balettskolan. Med 22 personer på scen, livemusik, sång och dans bjuder a place in till ett allkonstverk där gränsen mellan åskådare, scen, rörelse och toner suddas ut.

För åk 7 t o m gymnasiet, grundsär- och gymnasiesärskola samt typisk grund- och gymnasieskola.
​Denna föreställning är också utvald av Bibus svenska jury.

Programmet på Bibu presenterar också flera seminarier och workshops med inbjudna gäster från Sverige och Storbritannien:

  • Att förflytta sig från leken till dramat och tillbaka igen: lärare och scenkonstnärer I samarbete - seminarium med Dr Gill Brigg
  • Att söka upplevelser av delaktighet för alla kroppar - seminarium med Kollaborativet.
  • Med lekfulla verktyg - workshop med Melo Collective
  • "Ibland känns det som om våra själar möts, jag och min publik" - seminarium om Scen:se med representanter från de båda produktionerna, Folkteatern Gävleborg och Riksteatern Barn & Unga.
  • Seminarium med Ellie Griffiths, regissör och konstnärliga ledare Oliy Cart Theater, Fiona Ferguson, Edinburgh International Children Festival samt Natasha Gilmore, konstnärlig ledare och koreograf på Barrowland Ballet i Skottland.

För att läsa mer om FUNKTIONs program: www.bibu.se


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bibu är Sveriges ledande mötesplats med, för och om professionell scenkonst som vänder sig till barn och unga. Fokus ligger på ett antal juryvalda svenska och internationella uppsättningar. Tillsammans med ett omfattande seminarieutbud och olika samtalsforum, skapar scenkonstproduktionerna en arena för analys och diskussion kring områdets kvalitet, status och utvecklingsmöjligheter.

Scenkonstbiennalen för barn och unga startade år 2006 och genomförs sedan dess vartannat år. Under Bibu samlas runt 1 000 deltagare från länder i hela världen för att uppleva unika föreställningar, lyssna på aktuell forskning och konstnärliga samtal, debattera och umgås. Runt 8000 besök från vuxna samt barn och unga görs under Bibu.

Nästa biennal genomförs i Helsingborg 13-16 maj 2020.

Bibu 2020 genomförs med stöd av Kulturrådet, Region Skåne och Helsingborg stad. I samarbete med Helsingborg arena och Scen AB där Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs konserthus och evenemangsenheten ingår samt Dunkers kulturhus. Bibu AB som arrangerar biennalen ägs gemensamt av Teatercentrum och Svenska ASSITEJ.

Presskontakt

Niklas Borefors

Niklas Borefors

Presskontakt VD/verksamhetsledare 0723 - 09 15 13
Samuel Ek

Samuel Ek

Presskontakt Projektledare: Kommunikation och Marknad +46 763 22 94 14 bibus hemsida

Relaterat innehåll

Nationell scenkonstbiennal för barn & unga

Bibu - nationell scenkonstbiennal för barn & unga - är Sveriges ledande mötesplats med, för och om professionell scenkonst som vänder sig till en ung publik. Fokus ligger på ett antal juryvalda svenska och internationella uppsättningar. Tillsammans med ett omfattande seminarieutbud och olika samtalsforum skapar de en arena för analys och diskussion kring områdets kvalitet, status och utvecklingsmöjligheter.