Gå direkt till innehåll
Sammanslagningen innebär att Binosight kommer att kunna erbjuda sina kunder ett helhetserbjudande för kvalitetsmätning och förbättringsarbete i byggrelaterade verksamheter.
Sammanslagningen innebär att Binosight kommer att kunna erbjuda sina kunder ett helhetserbjudande för kvalitetsmätning och förbättringsarbete i byggrelaterade verksamheter.

Pressmeddelande -

Prifloat Consulting slås samman med Binosight för att öka kundnyttan av PQi

Styrelsen för Binosight AB har beslutat genomföra en fusion där systerbolaget Prifloat Consulting AB slås samman med Binosight. Därmed kommer mjukvarubolaget Binosight att kunna erbjuda sina kunder ett helhetserbjudande för kvalitetsmätning och förbättringsarbete i byggrelaterade verksamheter. Fusionen kommer att bli klar under våren 2024.

- Detta är ett viktigt steg mot att hjälpa våra kunder att dra ännu mer nytta av vår molnbaserade tjänst PQi. Målet med PQi var att skapa en automatiserad tjänst där våra kunder själva, med ett minimum av tid och pengar, skulle kunna mäta hur deras byggprojekt mår. Och där har vi verkligen lyckats. Frågan som ofta uppstår är; hur tar kunden mätresultaten vidare i sin verksamhet? Här tror vi att konsultstödet blir viktigt, säger Thomas Samuelsson, vd på Binosight.

Enkel och automatiserad datainsamling

Att lägga upp ett projekt för mätning med PQi tar 5-10 minuter för kunden. Sedan startar en automatisk datainsamling med hjälp av digitala enkäter. Direkt mätningen stänger finns en analysrapport färdig. Där ser man hur projektet mår, utvecklas och presterar jämfört med branschen. Rapporten visualiserar projektets styrkor, svagheter och identifierade risker.

Konsultstöd för att arbeta med mätresultaten

- En PQi-mätning genererar mycket värdefull information som kan användas som underlag för förbättringsarbete och erfarenhetsåterföring. Här märker vi att många kunder uppskattar fräscha ögon som kan hjälpa dem att dra nytta av mätresultaten i sin verksamhet. Det kan handla om att leda en samverkans- eller erfarenhetsworkshop eller stötta i projektets förbättringsarbete. Organisationer som mäter många projekt kan också ha stor nytta av en portföljanalys någon gång per år. Vilka gemensamma utmaningar har man i projekten, vad kan man lära av de goda exemplen? Inom alla dessa områden kan Binosight nu erbjuda synnerligen kompetent konsultstöd med lång erfarenhet, säger Thomas Samuelsson.

Kommentar: Binosights konsulterbjudande presenteras under en övergångsperiod på Prifloats hemsida

För mer information, kontakta:
Thomas Samuelsson, vd Binosight AB
Tel: 073 707 15 56
E-post: thomas.samuelsson@binosight.com

Till Binosight.com

--------------------------------------------------------

PQi är en enkätbaserad tjänst för att identifiera risker tidigt i byggprojekt. Den ger stöd för att vidta åtgärder innan projektet drabbas av onödiga kostnader, förseningar och olyckor. Tjänsten är utvecklad tillsammans med Byggherrarna och Luleå tekniska universitet. Mätområden är bl a projektets förutsättningar och funktion, samt arbetsklimat och säkerhetsklimatet. Resultatet presenteras på ett standardiserat sätt där man kan jämföra med och lära av branschstandard. Några av Binosights kunder är Fabege, ByggPartner, Akademiska Hus, ByggDialog, Regionfastigheter Dalarna, Balticgruppen, Oljibe, Statens Fastighetsverk, Vasakronan och Trafikverket.

Ämnen

Kategorier


Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Kontakter

Thomas Samuelsson

Thomas Samuelsson

Presskontakt Vd Binosight 073-707 15 56

Relaterat innehåll

Världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt

Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Binosight
S:t Olofsgatan 9-11
753 21 Uppsala
Sverige