Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Presskontakt

Mike Helber

Mike Helber

Presskontakt VD 0732-01 01 20

Vi tar tillvara på restprodukter och återför näringen till kretsloppet

Biototal Group består av bolagen Biototal Norden AB och Mewab AB – två ledande bolag inom cirkulär ekonomi. Vi utvecklar både ekonomiska värden och miljönytta ur resurser som andra anser förbrukade. Den näring resurserna innehåller återför vi till kretsloppet, bland annat i form av fosfor och kväve. Förutom att förmedla slam och biogödsel till lantbruket är vi stora inom mesakalk, som skapar bättre förutsättningar för odling samt ökar skördens och jordens kvalitet.

Vi har ett nära samarbete med kommuner, reningsverk, biogasbolag samt pappersbruk. Genom att vi kommer in tidigt och kan vara med och påverka processen kan vi höja kvaliteten på de restprodukter vi tar tillvara på.

Vi är innovativa och arbetar ständigt med att förbättra våra produkter och processer. Målet är att vara med och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att återvinna, förädla och återföra ytterligare restprodukter samt hitta nya marknader för vår förnyelsebara växtnäring.

Biototal Group
Klustervägen 11
585 76 Vreta Kloster
Sverige