Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Per Ljungberg, vice VD och ansvarig för projektet på Sofiedal

Ny komposttrumma snabbar på hygieniseringen och komposteringen av organiskt material och minskar utsläppen av växthusgaser

I månadsskiftet levereras vår nya komposttrumma till Sofiedal. Tack vare den kan vi snabba på processen där vi omvandlar och förädlar organiskt material till biomull. Det innebär också att vi kommer att minska våra utsläpp av växthusgaser. Per Ljungberg, vice VD och ansvarig för projektet berättar att vi kommer kunna hygienisera och kompostera 10 000 ton material i trumman per år.

Biototal och Hushållningssällskapet sprider slam på försöksgården Hornstäve

Biototal och Mewab inleder samarbete med Hushållningssällskapet gällande spridning av slam, biogödsel och kalk

För att utreda om användningen av organisk gödsel och återvunnen kalk kan vara nyckeln till en frodigare skörd har Biototal och Mewab inlett ett samarbete med Hushållningssällskapet och lantbrukaren Patrik Frantzén. Projektet innehåller flera försök där Biototal och Mewab sprider slam, biogödsel och kalk på åkermarker för att undersöka vilka resultat som kan uppnås.

Träffa oss på Borgeby Fältdagar och Brunnby Lantbrukardagar i sommar

Träffa oss på Borgeby Fältdagar och Brunnby Lantbrukardagar i sommar

Är du nyfiken på hur du kan optimera skörden med hjälp av våra cirkulära gödningsmedel och kalk? Då ska du besöka oss i våra montrar på Borgeby Fältdagar och Brunnby Lantbrukardagar i sommar och prata cirkulära organiska gödselmedel och kalk med vår kunniga personal på plats.
I Biototal och Mewabs gemensamma monter kommer vi bland annat att prata om värdet med våra organiska gödselmedel och kal

Kontakter

Mike Helber

Mike Helber

Presskontakt VD 0732-01 01 20

Vi tar tillvara på restprodukter och återför näringen till kretsloppet

Biototal Group består av bolagen Biototal Norden AB och Mewab AB – två ledande bolag inom cirkulär ekonomi. Vi utvecklar både ekonomiska värden och miljönytta ur resurser som andra anser förbrukade. Den näring resurserna innehåller återför vi till kretsloppet, bland annat i form av fosfor och kväve. Förutom att förmedla slam och biogödsel till lantbruket är vi stora inom mesakalk, som skapar bättre förutsättningar för odling samt ökar skördens och jordens kvalitet.

Vi har ett nära samarbete med kommuner, reningsverk, biogasbolag samt pappersbruk. Genom att vi kommer in tidigt och kan vara med och påverka processen kan vi höja kvaliteten på de restprodukter vi tar tillvara på.

Vi är innovativa och arbetar ständigt med att förbättra våra produkter och processer. Målet är att vara med och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att återvinna, förädla och återföra ytterligare restprodukter samt hitta nya marknader för vår förnyelsebara växtnäring.

Biototal Group

Klustervägen 11
585 76 Vreta Kloster
Sverige