Gå direkt till innehåll
SKräntärneunge väntar på syskon. Foto: Ulrik Lötberg
SKräntärneunge väntar på syskon. Foto: Ulrik Lötberg

Pressmeddelande -

Postkodstiftelsen stödjer Östersjöprojekt om flyttfåglar

Postkodstiftelsen stödjer Östersjöprojekt om flyttfåglar

Östersjön till Afrika tur och retur – skräntärnors och silltrutars flyttvägar

Pressmeddelande 2019-02-13

Vi vill förbättra kunskapen om och synligheten av två av Sveriges mest unika populationer av kusthäckande fåglar, nämligen skräntärnan och östersjösilltruten. Dessa fåglar är rätt stora och därför relativt lätta att se och känna igen även för den som inte är aktiv fågelskådare, vilket ökar möjligheterna till engagemang i bredare grupper. Både skräntärna och silltrut är rödlistade arter i Sverige. Östersjöprojektet utgör ett unikt tillfälle att öka medvetenheten kring globalt naturskydd hos såväl beslutsfattare som hos allmänheten med fokus på barn och ungdomar, och visa på de hot som långdistansflyttande fåglar möter under sina långa resor över kontinenter och hav.

”Förlusten av biologisk mångfald måste hejdas och hotade arter skyddas. Vi är därför stolta att tillsammans med BirdLife Sverige arbeta för att öka kunskapen om naturvård och biologisk mångfald genom att använda lokala exempel på utrotningshotade arter i form av skräntärnan och silltruten” säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Tack vare projektstöd från Postkodstiftelsen kan vi nu genomföra Östersjöprojektet i sin helhet! Som projektledare anställs Maria Ericsson från Kalmar. Maria har en bakgrund inom forskning och har biologi, etologi och pedagogik i sin portfölj och kan med sin specialistkompetens tillföra en spännande vidareutveckling av projektet. Projektanställd blir också Sofia Almkvist, biolog från Uppsala. Sofia kommer att arbeta som fältassistent och med analys av insamlade data. Vi startar upp projektet under mars 2019 och beräknas ha uppfyllt våra första mål i december 2020.

Projektet anknyter på ett tydligt sätt till FN:s globala mål för hållbar utveckling där vi; (14) förvaltar och skyddar marina och kustnära ekosystem, (15) skyddar, återställer och driver frågan om ett hållbart nyttjande av land- och sötvattenekosystem och (17) fokuserar på att genom internationella partnerskap stärka samarbetet kring vetenskap och global hållbar utveckling. För att på ett långsiktigt hållbart sätt skydda flyttfåglar som varje år rör sig över stora delar av världen behövs en internationell insats. Vi ser att uppbyggnad av sådana partnerskap – både längs den östra och västra flyttvägen – ger goda möjligheter att stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Förutom dataanalys omfattar projektet en viktig komponent i form av kunskapsspridning: information, temadagar, barnböcker med mera som berör flyttfåglar som skräntärna och silltrut. Vi ser informationsspridning och opinionsbyggande som centrala delar i arbetet för att uppnå FN:s globala mål. Människor ser sällan vikten av att skydda och bevara saker som de inte vet existerar. Vårt mål är att böckerna skall kunna ges ut gratis till biblioteken, och dessa kommer informeras om möjligheten att rekvirera ut böckerna. Vi hoppas att åtminstone hälften av Sveriges skolbibliotek kommer att ha böckerna för barn att låna!

Projekt skräntärna och Projekt hotade kustfåglar har sedan de startats drivits av BirdLife Sverige och de har finansierats via medel från Alvins fond, Världsnaturfonden, Lindbergs stiftelse, Petra Lundins stiftelse, BirdLife Sverige, Lunds Universitet – CanMove programmet, Länsstyrelser och kommuner samt med gåvor från privata personer.

I den mån projektet visar på fortsatt behov att analysera ytterligare data kommer detta att ske genom mer rent forskningsinriktade projekt vilket kan inkludera ytterligare studier med hjälp av olika slags loggrar/sändare på aktuella fågelarter. Arbetet med att skydda områden och lokaler kommer att fortsätta inom ramen för föreningens ordinarie arbete till dess att tillfredsställande skydd har uppnåtts. Projektet med stöd från Postkodstiftelsen drar igång den 1 mars 2019 och avslutas i december 2020.


_______________________________________________________________________________________

För ytterligare information, kontakta

Ulrik Lötberg, initiativtagare och styrelseledamot i BirdLife Sverige
ulrik.lotberg@birdlife.se
+46 70-813 93 86

Stina Rigbäck, Tf. föreningschef och kommunikationsansvarig BirdLife Sverige
stina.rigback@birdlife.se
+46 70-855 47 57

Ämnen


Sveriges Ornitologiska Förening är den nationella svenska fågelföreningen. Föreningen bildades 1945 när fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen knoppades av och blev Sveriges Ornitologiska Förening. I dagligt tal kallar vi oss numera BirdLife Sverige för att markera att vi är den svenska partnern del av det globala partnerskapet BirdLife International. 

Det finns även 25 regionala föreningar kopplade till BirdLife Sverige som bedriver fågelskydd och forskning på regional nivå.

Som medlem i föreningen stöttar du BirdLifes verksamhet som vilar på "tre ben", fågelskydd, fågelforskning och fågelintresse.

Presskontakt

Stina Rigbäck

Stina Rigbäck

Presskontakt Föreningschef PR, Organisation +46 708 554757
Niklas Aronsson

Niklas Aronsson

Presskontakt Pressansvarig Fågelskydd, fågelexpertis +46 739 156 099
Daniel Bengtsson

Daniel Bengtsson

Presskontakt Fågelskyddsansvarig 070-515 45 33

En ljus framtid för fåglar och människor

Sveriges Ornitologiska Förening är den nationella svenska fågelföreningen. Föreningen bildades 1945 när fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen knoppades av och blev Sveriges Ornitologiska Förening. I dagligt tal kallar vi oss numera BirdLife Sverige för att markera att vi är den svenska partnern del av det globala partnerskapet BirdLife International. Samtidigt använder vi det traditionella namnet Sveriges Ornitologiska Förening i mer officiella sammanhang.

BirdLife Sverige
Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106
38662 Mörbylånga
Sverige